HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 20. kolovoz 2019. godine    


Broj posjeta: 802945


Arhiva aktualnosti   

Aktualnosti za mjesec veljača   

| 18.02.2016.
Neriješena ključna pitanja u manjinskom Akcijskom planu
 
Neriješena ključna pitanja u manjinskom Akcijskom planu Predstavnici misije Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) u Beogradu posjetili su Hrvatsko nacionalno vijeće (HNV) u srijedu, 17. veljače. U razgovoru s predsjednikom HNV-a Slavenom Bačićem i članom Izvršnog odbora HNV-a zaduženom za informiranje Ivanom Ušumovićem bilo je riječi o Akcijskom planu za provođenje prava nacionalnih manjina, te o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Zakona o nacionalnim vijećima nacionalnih manjina...

Predsjednik dr. Bačić naglasio je ovom prilikom da je, unatoč pozitivnim elementima u sadržaju Akcijskog plana, bilo ozbiljnih deficita u samoj proceduri izrade.

«Rezultat je nedovoljno kvalitetan Akcijski plan, koji ne odražava stvarne potrebe manjina. Ima naravno i dobrih odredbi, ali su ključne stvari, koje su od važnosti za nacionalne manjine, ostale neriješene. Primjerice, pitanje demokratske participacije, tj. političke prezentacije nacionalnih manjina. Mi smatramo da će bez aktivnog sudjelovanja u donošenju političkih odluka manjine biti i dalje skrajnute u društvu, jer ovaj sustav tzv. prirodnog praga, na izborima mogu koristiti samo Mađarska, Bošnjačka, Romska i Albanska manjina. Među ostalim, postoji problem i u području informiranja nakon privatizacije elektroničkih medija. U Akcijskom planu nema govora o supstituciji, tj. o pronalaženju odgovarajućeg modela održanja informiranja putem elektroničkih medija na manjinskim jezicima na regionalnoj razini. Govori se samo o projektima na koje može konkurirati i, primjerice, TV Pink i snimiti emisiju o manjinama, umjesto da se poradilo na konkretnom rješavanju tog pitanja. Osim toga, nedostaje jasna obveza države o izradi, prijevodu i tiskanju udžbenika za nastavu na manjinskim jezicima. Prilikom izrade Akcijskog plana, poseban problem je bio što su vlasti insistirale na zajedničkim prijedlozima od strane manjina, a poznato je da interesi manjinskih zajednica nisu jednaki, katkada su i suprotstavljeni, ne mogu biti isti, čime je stupanj zaštite manjinskih prava spušten na najnižu razinu».

U vezi rada radne skupine za izmjene i dopune Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina iz 2002., i Zakona o nacionalnim vijećima nacionalnih manjina iz 2009., Slaven Bačić kaže da prema informacijama koje ima, vlast polazi apriori s određenih stajališta i odbacuje prijedloge predstavnika manjina, što je i iznio u razgovori s predstavnicima OESS-a.


 


Pogledajte foto galeriju