HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 20. kolovoz 2019. godine    


Broj posjeta: 802945


Arhiva aktualnosti   

Aktualnosti za mjesec kolovoz   

| 16.08.2016.
Objava biračima u vezi s predstojećim izborima u Hrvatskoj
 
Objava biračima u vezi s predstojećim izborima u Hrvatskoj Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Srbiji, u povodu predstojećih izbora u Hrvatskoj, daje sljedeću Objavu o biračima.

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor održat će se u subotu 10. rujna i u nedjelju 11. rujna 2016. godine od 7.00 do 19.00 sati u Konzularnom uredu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beogradu, Kneza Miloša 82/I kat i u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Subotici, Maksima Gorkog 6.

Svi birači obvezni su provesti prethodnu i aktivnu registraciju birača kako bi mogli pristupiti glasovanju na izborima i to:

Birači s PREBIVALIŠTEM u Republici Hrvatskoj koji će se zateći u inozemstvu na dane
održavanja izbora trebaju obaviti PRETHODNU registraciju

Birači koji NEMAJU PREBIVALIŠTE u Republici Hrvatskoj trebaju obaviti AKTIVNU
registraciju

Birači koji posjeduju e-osobnu iskaznicu s prebivalištem u Republici Srbiji, ne moraju se
aktivno registrirati

Registracija birača obavljat će se, ovisno o mjestu glasovanja, u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beogradu (Konzularni ured) i Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Subotici.

Rok za postupak prethodne i aktivne registracije birača istječe 31. kolovoza 2016. godine.

Državljani Republike Hrvatske mogu obaviti uvid u registar birača, temeljem svog OIB-a ili MBG i prezimena na internetskoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr. Na navedenoj stranici dostupni su i obrasci potrebni za aktivnu i prethodnu registraciju.

Zahtjevi za aktivnu i prethodnu registraciju podnose se OSOBNO u Konzularnom uredu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beogradu i Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Subotici i to radnim danom od 9.00 do 16.30 sati, a mogu se podnijeti i putem fax-a i e-mail adresa navedenih u ovoj objavi.
Zahtjev treba sadržavati ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu prebivališta te kontakt telefon ili e-mail adresu. Zahtjev se vlastoručno potpisuje, a uz njega se prilaže preslika važeće identifikacijske isprave.

Za sve informacije možete se obratiti:

Veleposlanstvo Republike Hrvatske, Konzularni ured, Beograd, Kneza Miloša 82/I kat, tel.( 011) 3679 140; fax (011) 3613 566 ili na e-mail crocons.beograd@mvep.hr.

Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Subotici, Maksima Gorkog 6, tel. (024) 656 900; 656 907; fax (024) 556 158 ili e-mail: gkrh.subotica@mvep.hr.


 


Pogledajte foto galeriju