HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 14. prosinac 2018. godine    


Broj posjeta: 698279


Arhiva aktualnosti   

Aktualnosti za mjesec studeni   

| 17.11.2016.
Konačna javna rasprava o Nacrtu strategije obrazovanja na hrvatskom
 
Konačna javna rasprava o Nacrtu strategije obrazovanja na hrvatskom Odbor za obrazovanje Hrvatskog nacionalnog vijeća pripremio je Nacrt strategije obrazovanja na hrvatskom jeziku i uputio ga na javnu raspravu. Rasprava je već održana u Tavankutu, Monoštoru i Sonti. U petak će u 19 sati zainteresiranima biti predstavljena u sjedištu HNV-a, najavljuje savjetnica predsjednika HNV-a zadužena za razvojna pitanja hrvatske zajednice Jasna Vojnić.

Ona ističe kako je važno da svi sudjeluju u ovoj javnoj raspravi kako bi se dopune mogle usvojiti na sjednici Odbora za obrazovanje koja će biti održana idućeg tjedna, kao i na sjednici Hrvatskog nacionalnog vijeća, koja je planirana za petak, 25. studenog.

Strategijom će biti određeni smjerovi obrazovanja na hrvatskom jeziku u sljedećih pet godina, podsjeća Jasna Vojnić. (SJ)

NACRT STRATEGIJE 


Pogledajte foto galeriju