HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 24. svibanj 2019. godine    


Broj posjeta: 766331


Arhiva aktualnosti   

Aktualnosti za mjesec travanj   

| 28.04.2017.
Nacionalnim vijećima stvarna uloga kontrolora
 
Nacionalnim vijećima stvarna uloga kontroloraU Beogradu je 25. travnja održan radni sastanak u Kancelariji za ljudska i manjinska prava koji je sazvala direktorica ovoga ureda Suzana Paunović. U radu je sudjelovao i predsjednik Izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) Darko Sarić Lukendić. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, uz predstavnike Mađarskog, Bošnjačkog i Slovačkog nacionalnog vijeća.

Sastanak ima veliku važnost jer je ovoga puta bilo riječi o kontrolnoj ulozi manjinskih državnih tijela. Naime, nositelji aktivnosti vezanih uz manjinske zajednice dostavljaju Izvještaj za aktualni kvartal. Dogovoreno je da će u buduće, a što je novina, ovaj tekst nakon obrade u resornom državnom tijelu nacionalna vijeća dobiti na uvid i komentar 15 dana prije javne prezentacije izvještaja.

»Na samoj javnoj prezentaciji, kao i za vrijeme trajanja tih 15 dana bit ćemo u prilici zatražiti pojašnjenja, dodatne informacije ili napisati komentare na postojeći tekst, što do sada nismo bili u mogućnosti, ili bar ne na ovaj način. Na javnoj raspravi moći ćemo izravno u komunikaciji s tijelima državnih i drugih institucija provjeriti naše navode ili razriješiti nedoumice«, ističe Darko Sarić Lukendić.

Primjedbe i komentari upućeni na ovaj način i u ovom roku trebaju biti sastavnim dijelom materijala koji bi se trebao naći pred članovima na sjednici Republičkog savjeta za nacionalne manjine, koji je tijelo predviđeno za kontrolu provedbe Akcijskog plana za manjine.

Predstavnici navedena četiri nacionalna vijeća dogovorili su se s predstavnicima državnih tijela da bi sljedeća sjednica Savjeta za nacionale manjine trebala biti održana tijekom svibnja. (HNV)


 


Pogledajte foto galeriju