HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 22. lipanj 2018. godine    


Broj posjeta: 617009


Arhiva aktualnosti   

Aktualnosti za mjesec svibanj   

| 16.05.2017.
Zaključci sa tematske sjednice Odbora za za Hrvate izvan Republike Hrvatske na temu «Hrvatska manjina u Srbiji: položaj i perspektive»
 
Zaključci sa tematske sjednice Odbora za za Hrvate izvan Republike Hrvatske na temu «Hrvatska manjina u Srbiji: položaj i perspektive»Poštovana gospođo predsjednice Republike Hrvatske,
Poštovana ministrice i poštovani ministri,
Poštovani državni tajniče,
Poštovani ravnatelju,


Ovim putem obavještavam Vas da je dana 20. travnja 2017. u Hrvatskome saboru održana 5. (tematska) sjednica Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske na temu «Hrvatska manjina u Srbiji: položaj i perspektive».

Na sjednici su pored potpredsjednika i članova Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske sudjelovali predsjednici Odbora za vanjsku politiku i Odbora za europske poslove, kao i jedan broj zastupnika iz drugih Odbora.

Na sjednici također su sudjelovali predstavnici hrvatske manjine u Republici Srbiji, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, Slaven Bačić, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Tomislav Žigmanov te također predstavnici kulturnih društava, ustanova informiranja kao i katolički župnik iz Zemuna koji su predstavljali Hrvate iz svih područja Vojvodine, te koji su prisutne izvijestili o stanju u kojem se nalazi hrvatska manjina u Srbiji.

Ispred institucija Republike Hrvatske, na sjednici su se obratili i u raspravi sudjelovali posebni savjetnik predsjednice Republike Hrvatske, prof.dr.sc. Mate Granić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, Zdravka Bušić sa suradnicima, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Zvonko Milas sa suradnicima, generalni konzul Republike Hrvatske u Subotici Velimir Pleša, ravnateljica Hrvatske matice iseljenika Mirjana Ana-Maria Piskulić, ravnatelj Nacionalnog ureda za hrvatsku inozemnu pastvu dr. Tomislav Markić i dr.

Nakon obraćanja predstavnika institucija Republike Hrvatske i predstavnika hrvatske manjine u Republici Srbiji, uslijedila je otvorena rasprava u kojoj su sudionici izrazili svoja mišljenja vezana uz položaj hrvatske manjine u Srbiji.

Na kraju rasprave, te na temelju iznijetih mišljenja sudionika, izloženi su prijedlozi zaključaka 5. (tematske) sjednice Odbora, koji su razmotreni te usvojeni na 6. sjednici Odbora koja se održala 26. travnja 2017. u Hrvatskome saboru.

Usvojene zaključke tematske sjednice Odbora Vam dostavljamo u prilogu dopisa na znanje i na postupanje sukladno Vašim ovlastima.

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA
Prof.dr. Božo Ljubić
Zaključci 5. (tematske) sjednice Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske
održane dana 20. travnja 2017. u Hrvatskome Saboru na temu: «Hrvatska
manjina u Srbiji: položaj i perspektive»

- Podupirati europske integracije Republike Srbije, ali uz puno inzistiranje na inkluzivnoj i efektivnoj provedbi odredaba Akcijskoga plana za poglavlje 23. i Akcijskoga plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina koji su od važnosti za hrvatsku manjinu u Republici Srbiji, osobito na provedbi bilateralnog Sporazuma o zaštiti nacionalnih manjina, uz potporu hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu i njihovoj suradnji sa službenim predstavnicima hrvatske manjine u Republici Srbiji;

- U bilateralnim odnosima s nadležnim institucijama Republike Srbije inzistirati na provedbi članka 9. Sporazuma o zaštiti manjina kojim će se, kao i u Hrvatskoj za srpsku manjinu, kroz garantirane mandate osigurati zastupljenost predstavnika hrvatske manjine u predstavničkim tijelima na svim razinama vlasti, osobito u Narodnoj skupštini Republike Srbije, te u izvršnim tijelima na lokalnoj razini, kao preduvjet uključenosti u procese donošenje odluka koje se tiču hrvatske manjine;

- Ubrzati postupak primitka u hrvatsko državljanstvo pripadnicima hrvatskoga naroda, sukladno Članku 36. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, te prestanak preuskoga tumačenja i čestog nepoštivanja članka 16. Zakona o hrvatskom državljanstvu, kojim se dokazuje pripadnost hrvatskome narodu;

- Inicirati da Hrvatska radio televizija ponovno otvori stalno dopisništvo u Beogradu, koje bi, za razliku od dosadašnje prakse, izvještavalo i o Hrvatima u Vojvodini odnosno Srbiji, radi boljeg upoznavanja hrvatske javnosti o Hrvatima u Republici Srbiji;

- Poticati uključivanje Hrvata podrijetlom iz Vojvodine u hrvatska državna tijela u Čijem su djelokrugu odnosi s Hrvatima u Republici Srbiji (Ministarstvo vanjskih poslova, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Hrvatska matica iseljenika);

- Poticati daljnje jačanje materijalne i političke potpore Republike Hrvatske kapitalnim razvojnim programima hrvatske zajednice (Rodna kuća bana Jelačića u Petrovaradinu, Katedra i lektorati za hrvatski jezik, Hrvatski školski centar, rješavanje stalnog prostora za NIU Hrvatska riječ);

- Zatražiti od Republike Srbije da u suradnji s legitimnim predstavnicima hrvatske manjine otvori Katedru za hrvatski jezik (Filozofski fakultet u Novom Sadu), formira Hrvatski školski centar, olakša zakonske uvjete za izučavanje hrvatskog jezika s elementima nacionalne kulture u školskom sustavu, a osobito, smanjenjem postojećeg minimalnog obveznog broja prijavljenih učenika za skupinu koju financira Ministarstvo prosvjete, a da se u velikim gradovima, osobito Beogradu i drugim mjestima u kojima nema mogućnosti za ovo u okviru redovitoga školskog sustava omogući izučavanje hrvatskog jezika i kulture, uz pomoć Veleposlanstva Republike Hrvatske i oko župa u kojima su župnici hrvatske nacionalnosti ili hrvatskih udruga;

- Olakšati uvjete za upis na studij u Republici Hrvatskoj mladih Hrvata koji su završili školovanje u Republici Srbiji, a kojima je praktično onemogućen upis obvezom polaganja državne mature u Republici Hrvatskoj.

- U bilateralnim odnosima zatražiti prestanak političke, znanstvene, materijalne i medijske potpore vlasti Republike Srbije tzv. bunjevačkom pitanju - stvaranju posebne bunjevačke nacije i zaštititi ikavicu, kao hrvatski dijalekt kojim se govori i u Dalmaciji, Hercegovini i Slavoniji, uz znanstvenu i političku osudu srpskih političkih i znanstvenih institucija (Matica srpska, Srpska akademija znanosti i umjetnosti, Filozofski fakultet u Novom Sadu), koje od ikavice nastoje stvoriti rogobatan poseban «bunjevački jezik», te tražiti potporu od najviših hrvatskih znanstvenih i kulturnih institucija u zaštiti od rashrvaćivanja hrvatske jezične baštine;

- Zatražiti od vlasti u Republici Srbiji da političkim putem riješe vraćanje oduzete imovine hrvatskim udrugama (Hrvatski domovi u Srijemskoj Mitrovici i Rumi) te da osiguraju prostore za nesmetan rad hrvatskim udrugama, kako je to omogućeno i udrugama srpske manjine u Republici Hrvatskoj;

- Bolje upoznavanje javnosti i posvećivanje više političke pozornosti protjerivanju Hrvata iz Srijema i jugozapadne Bačke u razdoblju 1991-1996. (Hrvatski memorijalno -dokumentacijski centar Domovinskog rata u Zagrebu), koji ni na koji način nisu sudjelovali u ratnim sukobima, već su protjerani samo zbog svoje nacionalnosti.

- Poticati da prava hrvatske manjine redovito budu na vrhu političke agende u bilateralnim odnosima sa Republikom Srbijom;

- Poticati hrvatske tvrtke koje su prisutne na tržištu Republike Srbije, da zapošljavaju određeni postotak građana hrvatske nacionalnosti;

PREDSJEDNIK ODBORA
Prof.dr.sc. Božo Ljubić, v. r.


 


Pogledajte foto galeriju