HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 24. lipanj 2018. godine    


Broj posjeta: 618083


Arhiva aktualnosti   

Aktualnosti za mjesec rujan   

| 10.09.2017.
Novim zakonom o nacionalnim vijećima mogla bi se umanjiti stečena prava
 
Novim zakonom o nacionalnim vijećima mogla bi se umanjiti stečena prava Nakon održane sjednice Koordinacije nacionalnih vijeća, čija je tema pored ostalog bio i prednacrt zakona o nacionalnim vijećima, uočeno je kako bi njime mogla biti umanjena stečena prava nacionalnih manjina, ocjenjuje predsjednik Izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog vijeća Darko Sarić Lukendić.

On je u ime Hrvatskog nacionalnog vijeća sudjelovao u radu Koordinacije.

Ukratko, prvi dojam izaziva šok, kako kaže, obzirom da su uočena brojna ograničenja, koja u velikoj mjeri svode rad nacionalnih vijeća na simboliku.

«Moram reći da smo šokirani rješenjima koja su u njega već ugrađena. Upitao sam je li taj nacrt zapravo ujednačeni prijedlog svih njezinih članova, ili je to samo nulti prijedlog nekog državnog ministarstva koji bismo mogli nazvati revijom želja, iz perspektive državne uprave. Nažalost, na dva puta ponovljeno pitanje nisam dobio odgovor», kaže Darko Sarić Lukendić.

Akcijski plan za manjine jasno predviđa jačanje institucionalnog položaja nacionalnih vijeća. Međutim, u jednom segmentu predloženi zakon pokušava osporiti pravo predstavnicima političkih organizacija nacionalnih manjina kandidirati se za vijećnike u nacionalnim vijećima.

«U svim državnim strukturama, od Narodne skupštine, preko Skupštine AP Vojvodine, pa do lokalnih samouprava, nalaze se stranački prvaci. I nigdje nije preduvjet da oni koji se žele kandidirati za narodne zastupnike, ili vijećnike u parlamentima, ne smiju biti politički angažirani. Dapače, to se pretpostavlja i očekuje, jer je to način da oni legitimno artikuliraju određene političke interese i na taj način nastupe u ime onih koji su ih kandidirali». Ova odredba posve je neshvatljiva, ukazuje Sarić Lukendić.

Do konca tjedna bit će artikulirane sve primjedbe na radnu verziju Nacrta, s ciljem ilustriranja obujma problema i pokušaja otvaranja proces dijaloga za koji se tvrdi da nije oličenje ozračja u radnoj skupini za izradu nacrta spomenutog zakona, tvrde u HNV-u.


 


Pogledajte foto galeriju