HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 24. kolovoz 2019. godine    


Broj posjeta: 804409


Arhiva aktualnosti   

Aktualnosti za mjesec lipanj   

| 28.06.2018.
Održan kongres Federalne unije europskih nacionalnosti (FUEN)
 
Održan kongres Federalne unije europskih nacionalnosti (FUEN) Godišnji kongres Federalne unije europskih nacionalnosti (FUEN) održan je od 21. do 24. lipnja 2018. u nizozemskom gradu Leeuwarden-Ljouwert u provinciji Friesland. Kako je običaj i praksa FUEN-a, da se kongresi organiziraju svake godine u drugom mjestu koje tradicionalno naseljavaju različite nacionalne i jezične manjinske skupine, tako je ove godine domaćin održavanja kongresa bila frizijska manjina u Nizozemskoj.

Glavni domaćin bila je krovna institucija frizijske manjine u Nizozemskoj, Organizacija frizijskog pokreta (Ried fan de Fryske Beweging). Kongres je trajao četiri dana i okupio je oko 230 sudionika, predstavnika organizacija nacionalnih manjina, eminentnih eksperata iz područja prava nacionalnih manjina, predstavnika Vlada država članica, predstavnika institucija Europske unije, predstavnika regionalnih i lokalnih vlasti kao i predstavnika najrelevantnijih međunarodnih i regionalnih organizacija (OUN, OESS).

Kako je Demokratski savez Hrvata u Vojvodini član FUEN-a još od 1990-ih godina, i na ovogodišnjem kongresu DSHV je imao svog izaslanika, politologa Darka Baštovanovića, koji je i međunarodni tajnik Hrvatskog nacionalnog vijeća.

Jedna od glavnih tema ovogodišnjeg kongresa bila je i Minority Safepack inicijativa za koju je prikupljeno 1.320.053 potpisa što je i bila neophodna kvota kako bi se inicijativa mogla implementirati u praksi, odnosno mjere koje su predložene u paketu inicijative koje bi se kao izmjene unijele u osnivačke ugovore EU.

Predstavnici FUEN-a su sudionicima kongresa na koncu predstavili rezoluciju simboličnog imena Pakt između većine i manjine u kojem se u šest točaka države pozivaju da nacionalnim manjinama omoguće bolje uvjete za očuvanje njihova jezika i kulture, da se prestane s asimilacijom kao i da se omoguće uvjeti kako bi pripadnici nacionalnih manjina adekvatno mogli sudjelovati u procesu donošenja odluka.


 


Pogledajte foto galeriju