HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije 
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 24. kolovoz 2019. godine    


Broj posjeta: 804411


Elektori

Popis elektora za elektorsku skupštinu 2002.

Ukupan broj elektora: 204
Na elektorskoj skupštini nazočilo: 198 elektora

Struktura elektora:

 1. Vijećnici u općinskim skupštinama: 17
 2. Zastupnici u Skupštini AP Vojvodine: 3
 3. Zastupnici u Saveznoj skupštini: 1
 4. Elektori ispred hrvatskih institucija: 19
 5. Elektori čiju je kandidaturu podržalo 100 potpisnika: 164

Zastupnici i vijećnici iz političkih stranaka i organizacija:

 1. Demokratski savez Hrvata iz Vojvodine: 8
 2. Hrvatski narodni savez: 6
 3. Liga sicijaldemokrata Vojvodine: 4
 4. Demokratska stranka: 1
 5. Jugoslovenska udružena levica: 1
 6. Grupa građana u Skupštini općine Subotica: 1

  Ukupno: 21. elektor

Elektori ispred hrvatskih institucija (po jedan iz svake):

 1. Hrvatsko akademsko društvo - Subotica
 2. Hrvatska čitaonica - Subotica
 3. Hrvatski informatički centar - Subotica
 4. Matica Hrvatska - Subotica
 5. Nevladina udruga "Crov" - Subotica
 6. Pučka kasina 1878 - Subotica
 7. Udruga gospodarstvenika "CRO-business" - Subotica
 8. Hrvatski narodni savez - Subotica
 9. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini - Subotica
 10. HKC "Bunjevačko kolo" - Subotica
 11. HKC "Srijem" - Srijemska Mitrovica
 12. HKPD "Matija Gubec" - Ruma
 13. HKPD "Matija Gubec" - Tavankut
 14. HKPD "Stjepan Radić" - Novi Slankamen
 15. HKPD "Đurdin" - Đurdin
 16. HKUD "Vladimir Nazor" - Sombor
 17. HUK "Lajčo Budanović" - Mala Bosna
 18. KUDH "Bodrog" - Bački Monoštor
 19. KPZH "Šokadija" - Sonta

Najstariji elektor ima 76. godina
Najmlađi elektor ima 19. godina

Broj elektora muškaraca: 170
Broj elektora žena: 34 (16,66 %)

Elektori su iz ukupno 30 mjesta iz SR Jugoslavije.
Naziv mjesta i broj elektora:

 1. Subotica: 91
 2. Tavankut: 19
 3. Sombor: 15
 4. Bajmok: 10
 5. Palić: 6
 6. Stari Žednik: 6
 7. Đurdin: 6
 8. Mala Bosna: 5
 9. Ljutovo: 4
 10. Bački Breg: 4
 11. Bački Monoštor: 4
 12. Sonta: 3
 13. Srijemska Mitrovica: 3
 14. Novi Slankamen: 3
 15. Petrovaradin: 3
 16. Golubinci: 3
 17. Novi Sad: 2
 18. Srijemska Kamenica: 2
 19. Beograd: 2
 20. Novi Beograd: 2
 21. Bikovo: 1
 22. Svetozar Miletić: 1
 23. Ruma: 1
 24. Novi Banovci: 1
 25. Bezdan: 1
 26. Surčin: 1
 27. Podgorica: 1
 28. Belegiš: 1
 29. Stara Pazova: 1
 30. Banatsko Novo selo: 1

POPIS ELEKTORA PRIJAVLJENIH ZA ELEKTORSKU SKUPŠTINU ZA IZBOR HRVATSKOG NACIONALNOG VIJEĆA 15.12.2002.

Vijećnici i zastupnici

 1. Aida Šabiž iz Subotice - vijećnica u SO Subotica
 2. Ljudevit Vojnić Tunić iz Starog Žednika - vijećnik u SO Subotica
 3. Lazar Vojnić Hajduk iz Subotice - vijećnik u SO Subotica
 4. Josip Ivanković iz Subotice - vijećnik u SO Subotica
 5. Sive Mačković iz Tavankuta - vijećnik u SO Subotica
 6. Josip Stipić iz Bajmoka - vijećnik u SO Subotica
 7. Bela Ivković iz Subotice - vijećnik u SO Subotica
 8. Branko Horvat iz Tavankuta - vijećnik u SO Subotica
 9. Bela Tonković iz Subotice - vijećnik u SO Subotica
 10. Slaven Dulić iz Subotice - vijećnik u SO Subotica
 11. Martin Bačić iz Subotice - vijećnik u SO Subotica
 12. Josip Jaramazović iz Subotice - vijećnik u SO Subotica
 13. Lazar Baraković iz Subotice - vijećnik u SO Subotica
 14. Ivan Čović iz Subotice - vijećnik u SO Subotica
 15. Ivan Stipić iz Đurdina - vijećnik u SO Subotica
 16. Antun Nađ Heđeši iz Male Bosne - vijećnik u SO Subotica
 17. Josip Mačković iz Ljutova - vijećnik u SO Subotica
 18. Antun Stojanović iz Sombora - zastupnik u AP Vojvodina
 19. Stipan Stipić iz Subotice - zastupnik u AP Vojvodina
 20. Kalman Kuntić iz Subotice - zastupnik u AP Vojvodina
 21. Antun Kaić iz Svetozar Miletića - Savezni zastupnik u Vijeću građana

  Ispred hrvatskih institucija

 22. Zoran Jurić iz Subotice
 23. Luka Dulić iz Đurdina
 24. Josip Ivanović iz Subotice
 25. Zoran Omerović iz Subotice
 26. Antun Prčić iz Tavankuta
 27. Olga Šram iz Subotice
 28. Zdenko Đaković iz Srijemske Mitrovice
 29. Zoran Vojnić Tunić iz Subotice
 30. Miroslav Galar iz Rume
 31. Katarina Čeliković iz Subotice
 32. Vladimir Bošnjak iz Novog Slankamen
 33. Šima Raić iz Sombora
 34. Andrija Ađin iz Sonte
 35. Svetislav Milanković iz Subotice
 36. Anđelko Skenderović iz Male Bosne
 37. Josip Gabrić iz Subotice
 38. Adam Periškić iz Bačkog Monoštora
 39. Ivan Rudinski iz Subotice
 40. Milivoj Prčić iz Subotice

  Elektori čiju je kandidaturu podržalo 100 potpisnika

 41. Stanka Kujundžić iz Subotice
 42. Alojzije Stantiž iz Subotice
 43. Jelica Crnković Santo iz Subotice
 44. Kata Milodanović-Ostrogonac iz Starog Žednika
 45. Željko Šipek iz Starog Žednika
 46. Mirko Ostrogonac iz Starog Žednika
 47. Arsen Ćosić iz Subotice
 48. Mirko Sarić iz Subotice
 49. Milica Lučić iz Subotice
 50. Marija Šeremešic iz Sombora
 51. Antun Lučić iz Tavankuta
 52. Ladislav Suknović iz Tavankuta
 53. Antun Knežević iz Sombora
 54. Grgo Kujundžić sa Palića
 55. Andrija Kopilović iz Subotice
 56. Andrija Anišić iz Subotice
 57. Kata Žigmanov iz Tavankuta
 58. Jašo Šimić iz Subotice
 59. Saša Peić Gavran iz Subotice
 60. Neven Rudić Vranić sa Palića
 61. Pavle Matarić iz Sombora
 62. Slavica Peić iz Subotice
 63. Dujo Runje iz Subotice
 64. Marija Matarić iz Sombora
 65. Alojzije Firanj iz Sombora
 66. Stipan Jaramazović iz Subotice
 67. Jozefa Skenderović iz Subotice
 68. Ivica Dulić iz Tavankuta
 69. Tomislav Žigmanov iz Subotica
 70. Miroslav Zelić iz Subotice
 71. Zoran Čota iz Sombora
 72. Petar Gabrić iz Subotice
 73. Žana Vojnić Tunić iz Subotice
 74. Suzana Vojnić Purčar iz Subotice
 75. Ljubica Suturović iz Subotice
 76. Marko Marijanušić iz Tavankuta
 77. Dragoslav Ilić sa Petrovaradina
 78. Josip Stantić iz Subotice
 79. Siniša Blašković iz Novog Sada
 80. Marko Sente sa Palića
 81. Mirko Godar iz Tavankuta
 82. Milovan Miković sa Palića
 83. Joza Kolar iz Sombora
 84. Laslo Josip iz Sombora
 85. Josa Budimčević iz Sombora
 86. Marko Berberović iz Tavankuta
 87. Slavko Benčik iz Tavankuta
 88. Mata Matariž iz Sombora
 89. Goran Nemeti iz Sonte
 90. Ivan Kozbašić iz Sonte
 91. Ivan Tumbas iz Subotice
 92. Petar Kuntić iz Subotice
 93. Ante Zadro sa Bikova
 94. Marko Vukov iz Starog Žednika
 95. Antun Skenderović iz Subotice
 96. Oliver Romić iz Bajmoka
 97. Antun Beneš iz Bajmoka
 98. Gabriel Hladni iz Srijemske Kamenice
 99. Josip Sabljak iz Srijemske Kamenice
 100. Đuro Rajković sa Petrovaradina
 101. Albe Kumer iz Bajmoka
 102. Ernest Mutnjaković iz Subotice
 103. Marijana Čović iz Subotice
 104. Branko Matković iz Tavankuta
 105. Marinko Simić iz Ljutova
 106. Franjo Dulić iz Đurdina
 107. Marin Suvak iz Bačkog Monoštora
 108. Ivan Gorjanac iz Bačkog Brega
 109. Janoš Raduka iz Sombora
 110. Ivan Jager iz Bačkog Monoštora
 111. Darko Kendel iz Srijemske Kamenice
 112. Anica Šop iz Bačkog Brega
 113. Ivan Budinčević iz Subotice
 114. Stipan Šimunov iz Bačkog Monoštora
 115. Zlata Ifković iz Subotice
 116. Martin Radičev iz Bačkog Brega
 117. Bela Lipozenčić iz Subotice
 118. Lozika Jaramazović iz Subotice
 119. Davor Dulić iz Subotice
 120. Matija Gorjanac iz Bačkog Brega
 121. Antun Lulić iz Subotice
 122. Blaško Temunović iz Subotice
 123. Stipan Dulić iz Subotice
 124. Josip Tonković iz Subotice
 125. Josip Pekanović iz Sombora
 126. Vladimir Perić iz Subotice
 127. Marijana Gagro iz Bezdana
 128. Branko Melvinger sa Petrovaradina
 129. Petar Vojnić Purčar iz Subotice
 130. Marko Križanović iz Tavankuta
 131. Mero Davčik iz Tavankuta
 132. Mirko Kopilović iz Bajmoka
 133. Kata Horvat iz Subotice
 134. Josip Horvat iz Subotice
 135. Ruža Šimić iz Subotice
 136. Zlatko Šram iz Subotice
 137. Željko Horvat iz Subotice
 138. Stipan Križanović iz Tavankuta
 139. Stipan Sarić iz Tavankuta
 140. Franjo Vujkov iz Subotice
 141. Mato Groznica iz Golubinaca
 142. Krešimir Ivanić iz Novih Banovaca
 143. Eduard Španović iz Srijemske Mitrovice
 144. Petar Balažević iz Ljutova
 145. Vladimir Dulić iz Subotice
 146. Josip Kopunović Legetin iz Subotice
 147. Marinko Rudić Vranić sa Palića
 148. Vedran Bakurek iz Subotice
 149. Damir Njilaš iz Subotice
 150. Vladislav Horvacki iz Subotice
 151. Marinko Prčić iz Subotice
 152. Ivan Tomić iz Novog Slankamena
 153. Antun Merković iz Tavankuta
 154. Josipa Kujundžić iz Đurđina
 155. Branko Ivković iz Male Bosne
 156. Stipan Stantić iz Đurdina
 157. Vince Skenderović iz Male Bosne
 158. Đorde Čović sa Palića
 159. Lazar Merković iz Subotice
 160. Marina Barić iz Bajmoka
 161. Ivan Kopilović iz Bajmoka
 162. Dušan Barić iz Bajmoka
 163. Grgo Tikvicki iz Subotice
 164. Josip Žugaj iz Surčina
 165. Jelena Prčić iz Subotice
 166. Branko Vujić iz Male Bosne
 167. Mirko Horvat iz Tavankuta
 168. Josip Pekanović iz Sombora
 169. Ivan Radoš iz Golubinaca
 170. Ivan Tikvicki iz Subotice
 171. Nikola Rodić iz Beograda
 172. Nikola Ostrogonac iz Starog Žednika
 173. Nikola Kutleša iz Novog Beograda
 174. Marija Turkalj iz Bačkog Monoštora
 175. Olga Ivković iz Subotice
 176. Jozo Duspara iz Golubinaca
 177. Antun Letić iz Subotice
 178. Marinko Stantić iz Bajmoka
 179. Dušica Dulić iz Subotice
 180. Franjo Petreš iz Subotice
 181. Berislav Skenderović iz Subotice
 182. Stjepan Albot iz Novog Slankamena
 183. Branko Pereža iz Novog Sada
 184. Ervin Čeliković iz Subotice
 185. Dejan Ilanković iz Subotice
 186. Nikola Španović iz Srijemske Mitrovice
 187. Petar Dulić iz Subotice
 188. Domagoj Žarković iz Podgorice
 189. Milka Drašković-Grozdanović iz Belegiša - elektor na osnovu 100 potpisa
 190. Slavko Meštrović iz Stare Pazove
 191. Margareta Jaramazović iz Subotice
 192. Dubravka Šojat iz Beograda
 193. Mladen Radović iz Novog Beograda
 194. Marija Matković iz Tavankuta
 195. Marinko Jadrijević iz Subotice
 196. Nenad Vojnić Zelić iz Subotice
 197. Maro Ružemberski iz Bajmoka
 198. Željko Stipić iz Đurđina
 199. Tome Kopilović iz Subotice
 200. Marija Horvacki iz Subotice
 201. Ljudevit Vujković Lamić iz Subotice
 202. Josipa Ivanković iz Subotice
 203. Grgo Bačlija iz Subotice
 204. Milan Hercegovac iz Banatskog Novog sela

Popis sastavio: Zoran Vojnić Tunić
Povratak na vrh stranice


Pogledajte foto galeriju