HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 22. kolovoz 2019. godine    


Broj posjeta: 803742


Hrvatski nazivi naseljenih mjesta

Red. br. Naziv grada/općine na srpskom jeziku Naziv naseljenog mjesta na srpskom jeziku Naziv grada/općine na hrvatskom jeziku Naziv naseljenog mjesta na hrvatskom jeziku
1. Суботица Бајмок Subotica Bajmak
2. Суботица Љутово Subotica Mirgeš
3. Суботица Стари Жедник Subotica Žednik
4. Апатин Сонта Apatin Sonta
5. Сомбор Бачки Брег Sombor Bereg
6. Сомбор Бачки Моноштор Sombor Monoštor
7. Сремска Митровица Стара Бингула Srijemska Mitrovica Stara Bingula
8. Шид Сот Šid Sot

Odluku o utvrđivanju tradicionalnih naziva naseljenih mjesta na hrvatskom jeziku donio je Izvršni odbor HNV-a na sjednici 4. studenoga 2009., a objavljena je u Službenom listu APV br. 3/10 od 23. ožujka 2010. godine.Pogledajte foto galeriju