HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 20. kolovoz 2019. godine    


Broj posjeta: 802945


Hrvatske udruge i organizacije

Cro Media (2007.)
Matije Korvina 9
24000 Subotica
Tel: +381 (0)64/111-29-22
E-mail: mmarola@gmail.com

Cro Media
Društvo hrvatske mladeži Zemuna (2007.)
Zmaj Jovina 24
11080 Zemun
Tel: +381 (0)63/307-446
E-mail: dujicpetar@yahoo.com
http://www.zkvh.org.rs/index.php/druga-opcija/44-drutvo-hrvatske-mladei-zemuna-zemunDHM - Zemun

Društvo prijatelja malenih "Marija Petković" (2002.)
24000 Subotica
Skerlićeva 4
tel. +381 (0)24/553-029


Društvo za očuvanje tradicije šokačkih Hrvata (2010.)
22258 Gibarac, Svetog Save 7
Tel. +381 (0)63/534-037; +381 (0)63/544-850
http://www.zkvh.org.rs/index.php/druga-opcija/605-drutvo-za-ouvanje-tradicije-okakih-hrvata-gibarac
Društvo za očuvanje tradicije šokačkih Hrvata

Festival hrvatskih duhovnih pjesama HosanaFest (2005.)
Starine Novaka 58
24000 Subotica
Tel: +381 (0)64/461-63-94;
+381 (0)24/566-546
E-mail: hosanafest@yahoo.com
http://www.hosanafest.suboticka-biskupija.info
Festival hrvatskih duhovnih pjesama HosanaFest – Subotica

FK "Zrinjski 1932" (2011.)
Jerneja Kopitara 8
24000 Subotica
http://fkzrinjski1932.blogspot.com/


Galerija Prve kolonije naive u tehnici slame (2011.)
Marka Oreškovića3
24214 Tavankut
tel.: +381 (0)24/4767 048
+381 (0)65/512-4-793
e-mail: galerijatavankut@gmail.com
http://www.zkvh.org.rs/index.php/druga-opcija/598-galerija-prve-kolonije-naive-u-tehnici-slame-tavankut
Galerija Prve kolonije naive u tehnici slame

Hrvatska agencija za medije i kulturu "CroS" (2014.)
Preradovićeva 13
24000 Subotica


Hrvatska čitaonica (2002.)
Bele Gabrića 21
24000 Subotica
Tel./fax: +381 (0)24/520-984
E-mail: hrvatska.citaonica@gmail.com
www.hrvatskacitaonica.org
Hrvatska čitaonica

Hrvatska dobrotvorna udruga "Amor vincit" (1993.-2014.)
Trg Lazara Nešića 1/X.
24000 Subotica
Tel: +381 (0) 24/558-272

Hrvatska dobrotvorna udruga "Amor vincit"

Hrvatska glazbena udruga "Festival bunjevački pisama" (2009.)
Lajosa Jóoa 4/a
24000 Subotica
Tel: +381 (0)62/8688-093
E-mail: sentema@ptt.rs
www.fbp.rs

Festival bunjevački pisama

Hrvatska likovna udruge Cro art (2011.)
24000 Subotica
Beogradski put 31
Tel.+381(0)24/529-745
+381(0)63/518-218
http://www.zkvh.org.rs/index.php/druga-opcija/597-hrvatska-likovna-udruga-cro-art

Cro Art

Hrvatska čitaonioca "Fischer" - Surčin (2016.)
11271 Surčin
Vojvođanska 283
Josip Volarić, predsjednik u ostavci
Marko Kljić, dopredsjednik, Tel.+381(0)63/514-160
Josip Čačić, predsjednik skupštine Tel.+381(0)64/387-2085
Katica Naglić, tajnica udruge +381(0)63/366-296
e-mail: info@citaonicafischer.com

Fischer

Hrvatska nezavisna lista (2012.)
24000 Subotica
Ivana Sarića 85
e-mail: hrvatska.nezavisnalista@gmail.com
http://hnl.org.rs/
HNL Subotica

Hrvatska udruga građana "Bezdanska marina" (2011.)
Bajska 96
25270 Bezdan
Tel.: +381 (0)63/131-19-65
Bezdanska marina

Hrvatska udruga kulture "Lajčo Budanović" (2002.)
Subotička 12
24217 Mala Bosna
Tel./fax: +381 (0)24/796-125
E-mail: dulic13@gmail.com
http://www.zkvh.org.rs/index.php/druga-opcija/48-hrvatska-udruga-kulture-lajo-budanovi-mala-bosna
Hrvatska udruga kulture "Lajčo Budanović"

Hrvatska udruga novinara "Cro-news" (2015.)
Trg cara Jovana Nenada 15/II
24000 Subotica


Hrvatska udruga za pomoć učenicima "Bela Gabrić" (2002.)
Bele Gabrića 21
24000 Subotica
Tel/fax: +381 (0) 24/520-984
Hrvatska udruga za pomoć učenicima "Bela Gabrić"

HAŠK "Zrinjski" (2011.)
Iriškog Venca 25
24000 Subotica
tel: 064/137-24-59, 024/580-634
e-mail: mmarinko59@gmail.com


Hrvatski kulturni centar "Bunjevačko kolo" (1970.)
Preradovićeva 4
24000 Subotica
Tel: +381 (0)24/555-589
Fax: +381 (0)24/600-188
E-mail: bkolo@nadlanu.com i bkolo@tippnet.rs
Web: www.duzijanca.co.rs
http://www.zkvh.org.rs/index.php/druga-opcija/59-hrvatski-kulturni-centar-bunjevako-kolo-subotica
Hrvatski kulturni centar "Bunjevačko kolo"

Hrvatski kulturni centar "Srijem – Hrvatski dom" (1997.)
Svetog Dimitrija 12
22000 Srijemska Mitrovica
Tel: +381 (0)22/ 626-942
Fax: +381 (0)22/ 614-837
E-mail: ivan.cingeli@gmail.com
http://www.zkvh.org.rs/index.php/druga-opcija/43-hrvatski-kulturni-centar-srijem-srijemska-mitrovica
Hrvatski kulturni centar "Srijem – Hrvatski dom"

Hrvatski ženski forum Vojvodine "Cro Femina" (2008.)
Beogradska cesta 31
24000 Subotica
Tel/fax: +381 (0)24/524-977
E-mail: office@dshv.net
Cro Femina

Hrvatsko akademsko društvo (1998.)
Preradovićeva 13
24000 Subotica
E-mail: had@eunet.rs
www.had.org.rs
Hrvatsko akademsko društvo

Hrvatsko bunjevačko kulturno-umjetničko društvo "Lemeš" (1999.)
Dositeja Obradovića 24
25211 Svetozar Miletić
Tel: +381 (0)25/840-524
Fax: +381 (0)25/840-041
E-mail: sonjabagi@sezampro.rs
http://www.zkvh.org.rs/index.php/druga-opcija/36-hrvatsko-kulturno-umjetniko-drutvo-leme-svetozar-mileti

Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo "Lemeš"

Hrvatsko ekološko udruženje "Cro Eco" (2008.)
Aleja maršala Tita 26/5
24000 Subotica
Tel: +381 (0) 24/526-243
E-mail: office@dshv.net

Cro Eco

Hrvatsko kulturno društvo "Šid" (2010.)
Vuka Karadžića 3
22240 Šid
http://www.zkvh.org.rs/index.php/druga-opcija/367-hrvatsko-kulturno-drutvo-id--id

Hrvatsko kulturno društvo "Šid"

Hrvatsko kulturno društvo "Ljuba" (2014.)
Fruškogorska BB, Ljuba, Šid
Tel: +381 (0)64/598-50-66
E-mail: darinka_64@hotmail.com
Kontakt osoba: Marijana Petrović


Hrvatsko kulturno društvo "Vladimir Nazor" (2009.)
Ulica Oslobođenja 92
25284 Stanišić
Tel: +381 (0)25/830-475
http://www.hkdvnazor.rs/


Hrvatsko kulturno pjevačko udruženje "Zora" (2010.)
Matije Gupca 1
21426 Vajska
Tel: +381 (0)21/775-538
E-mail: pakledinac@neobee.net
http://www.zkvh.org.rs/index.php/druga-opcija/449-hrvatsko-kulturno-pjevako-udruenje-zora


Hrvatsko kulturno–prosvjetno društvo "Đurđin" (2002.)
Borisa Kidriča 7/a
24213 Đurđin
Tel: +381 (0)24/768-625; 768-152
http://www.zkvh.org.rs/index.php/druga-opcija/53-hrvatsko-kulturnoprosvjetno-drutvo-urin-urin
Hrvatsko kulturno–prosvjetno društvo "Đurđin"

Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo "Jelačić" (2004.)
Strossmayerova 20
21131 Petrovaradin
Tel/fax: +381 (0)21/6430-670
E-mail: jjelacic@gmail.com
http://www.zkvh.org.rs/index.php/druga-opcija/42-hrvatsko-kulturno-prosvjetno-drutvo-jelai-petrovaradin

Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo "Jelačić"

Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo "Matija Gubec" (1903.)
Glavna 247
22400 Ruma
Tel: +381 (0)22/473-885
Fax: +381 (0)22/473-506
http://www.zkvh.org.rs/index.php/druga-opcija/41-hrvatsko-kulturno-prosvjetno-drutvo-matija-gubec-ruma
Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo "Matija Gubec"

Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo "Matija Gubec" (1946.)
Marka Oreškovića 10
24214 Tavankut
Tel: +381 (0)24/767-048
Fax: +381 (0)24/548-350
E-mail: matijagubec@tippnet.rs
www.matijagubec.org.rs
Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo "Matija Gubec"

Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo "Silvije Strahimir Kranjčević" (1947.)
Jugoslavenska 21
25275 Bački Breg (Bereg)
Tel: +381 (0)25/ 809-284
http://www.zkvh.org.rs/index.php/druga-opcija/25-hrvatsko-kulturno-prosvjetno-drutvo-silvije-strahimir-kranjevi-baki-breg


Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo "Stjepan Radić" (1902.)
Cara Dušana 163
22323 Novi Slankamen
Tel/fax: +381 (0)22/591-176
E-mail: bacca@ptt.rs
http://www.zkvh.org.rs/index.php/druga-opcija/40-hrvatsko-kulturno-prosvjetno-drutvo-stjepan-radi-novi-slankamen

Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo

Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo "Tomislav" (2002.)
Đurđevska 6
22308 Golubinci
Tel: +381 (0)22/381-709
Fax: +381 (0)22/381-338
E-mail: sm.radosi@neobee.net
http://www.zkvh.org.rs/index.php/druga-opcija/39-hrvatsko-kulturno-umjetniko-prosvjetno-drutvo-tomislav-golubinci
Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo "Tomislav"

Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo "Ljutovo" (1994.)
Slobodana Principa 3
24215 Ljutovo
Tel: +381 (0)24/767-552
E-mail: josip69@tippnet.rs
http://www.ljutovo.netfirms.com/index_files/Page323.htm
http://www.zkvh.org.rs/index.php/druga-opcija/51-hrvatsko-kulturno-umjetniko-drutvo-ljutovo-ljutovo
Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo "Ljutovo"

Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo "Sveta Barbara" (2011.)
26. oktobra br. 49
22406 Vrdnik


Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo "Vladimir Nazor" (1936.)
Vijenac Radomira Putnika 26
25000 Sombor
Tel: +381 (0)25/26-019; 38-173
Fax: +381 (0)25/26-019
E-mail: vnazor@sbb.rs
http://www.zkvh.org.rs/index.php/druga-opcija/35-hrvatsko-kulturno-umjetniko-drutvo-vladimir-nazor-sombor
Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo "Vladimir Nazor"

Hrvatsko kulturno-umjetničko-prosvjetno društvo "Dukat" – Vajska-Bođani (2002.)
Dr. Nenadovića 19
21426 Vajska
Tel/fax: +381 (0)21/775-512
E-mail: p.pejcic@ptt.rs
http://www.zkvh.org.rs/index.php/druga-opcija/29-hrvatsko-kulturno-umjetniko-prosvjetno-drutvo-dukat-vajska-boani
Hrvatsko kulturno-umjetničko-prosvjetno društvo "Dukat" – Vajska-Bođani

Hrvatsko kulturno-umjetničko-prosvjetno društvo "Matoš" (2008.)
Moše Pijade 39
21428 Plavna
Tel: +381 (0)21/778-140
Fax: +381 (0)21/778-011
E-mail: vipel@neobee.net
http://www.zkvh.org.rs/index.php/druga-opcija/31-hrvatsko-kulturno-umjetniko-prosvjetno-drutvo-mato-plavna
Hrvatsko kulturno-umjetničko-prosvjetno društvo "Matoš"

Hrvatsko kulturno-umjetničko-prosvjetno društvo "Mostonga" (2006.-2015.)
Fruškogorska11
21420 Bač
Tel/fax: +381 (0)21/770-536
E-mail: mostongaetno@eunet.rs
http://www.zkvh.org.rs/index.php/druga-opcija/30-hrvatsko-kulturno-umjetniko-prosvjetno-drutvo-mostonga-ba
Hrvatsko kulturno-umjetničko-prosvjetno društvo "Mostonga"

Hrvatsko kulturno umjetničko i prosvjetno društvo "Stanislav Preprek" (2006.)
Cara Dušana 4
21000 Novi Sad
Uslužni tel: +381 (0)64/317-64-64
E-mail: peschanik@eunet.rs
http://www.zkvh.org.rs/index.php/druga-opcija/38-hrvatsko-kulturno-prosvjetno-umjetniko-drutvo-stanislav-preprek-novi-sad


Hrvatski kulturni centar Novi Sad (2013.)
Bulevar Mihajla Pupina br. 25/III/4, krilo D
21000 Novi Sad
Mob: +381 (0)64/141-0-235 i +381 (0)65/241-0-235, Dragoslav Ilić
E-mail: hkcnovisad@gmail.com


Hrvatsko kulturno udruženje Antun Gustav Matoš Zrenjanin (2013.)
Prilepski red 8
23000 Zrenjanin
Mob: +381 (0)63/563-674 Aleksandar Lakatuš
E-mail: office@antun.rs


Katoličko društvo za kulturu, povijest i duhovnost "Ivan Antunović" (1989.)
Trg Svete Terezije br. 3
24000 Subotica
Tel: +381 (0)24/600-240
Mob: +381 (0)64/322-66-13 - vlč. Ivan Ivanković Radak
E-mail: drustvoia@gmail.com


Kulturno-prosvjetna zajednica Hrvata "Šokadija" (2002.)
Vuka Karadžića 22
25264 Sonta
Tel: +381 (0)25/792-738
Fax: +381 (0)25/792-011
E-mail: ossonta@neobee.net
http://www.zkvh.org.rs/index.php/druga-opcija/33-kulturno-prosvjetna-zajednica-hrvata-okadija-sonta
Kulturno-prosvjetna zajednica Hrvata "Šokadija"

Kulturno-umjetničko društvo Hrvata "Bodrog" (2001.)
Ivana Gorana Kovačića 34
25272 Bački Monoštor (Monoštor)
Tel/fax: +381 (0)25/ 807-512
http://www.zkvh.org.rs/index.php/druga-opcija/32-kulturno-umjetniko-drutvo-hrvata-bodrog-baki-monotor


Matica hrvatska Subotica (1998.)
Ustanička 10
24000 Subotica
Tel: +381 (0)64/399-17-71
E-mail: stipanst@yahoo.com
www.matica.hr
Matica hrvatska Subotica

Naša djeca (2006.)
Golubova 29
24000 Subotica
tel. +381 (0)24/556-247

Naša djeca

Nevladina organizacija Croaticum (2004.)
Age Mamužića 5
24000 Subotica


Pučka kasina 1878. (1998.)
Svetozara Markovića 11
24000 Subotica
Tel.: +381 (0)24/546-415
Fax: +381 (0)24/557-172
E-mail: office@puckakasina.com
www.puckakasina.com
Pučka kasina 1878.

Udruga bunjevačkih Hrvata "Dužijanca" (2014.)
Beogradski put br. 52
24000 Subotica
Tel. +381(0)24/554-896
E-mail: ubh.duzijanca@gmail.com
Kontakt osoba: msgr. dr. Andrija Anišić
Dužijanca

Udruga građana "Pokret vojvođanskih Hrvata" (2015.)
Venac Petra Bojovića br. 9
25000 Sombor


Udruga građana "Tragovi Šokaca" (2010.)
21420 Bač, Mostonga 3
Tel. +381(0)21/770-536
Faks: +381(0)21/771-551


Udruga hrvatske mladeži u Vojvodini CroV (2000.)
Verušićka 23
24000 Subotica
Mobitel: +381 (0)64/21-51-909
E-mail: krov@tippnet.rs
www.krov.rs
Crov

Udruga mladih "Hrvatski majur" (2010.)
24000 Subotica
Beogradski put 31
tel.+381(0)24/551-348


Udruženje građana "Urbani Šokci" (2008.)
Matije Gupca 19
25000 Sombor
Tel: +381 (0)25/436-486;
E-mail: adam04@sbb.co.rs
http://www.zkvh.org.rs/index.php/druga-opcija/34-udruenje-graana-urbani-okci--sombor
Udruženje građana "Urbani Šokci"

Udruženje građana Hrvata Šokaca "Ante Jakšić" (2011.)
Rade Končara 5
25275 Bački Breg (Bereg)


Udruženje Hrvatska liga (2010.)
Ljutovo, Dinarska 8


Udruženje Hrvatsko prosvetno društvo "Franjo Štefanović" (2015.)
Vladimira Nazora 3
21131 Petrovaradin


Udruženje novinara "CRO-INFO" (2014.)
Trg cara Jovana Nenada 15/II
24000 Subotica


Zajednica Hrvata "Tin Ujević" (2007.)
Aleksinačkih rudara 33
11070 Novi Beograd
Tel: 011/26-96-701
Zajednica Hrvata "Tin Ujević"

Zajednica Hrvata Zemuna Knjižnica i čitaonica "Ilija Okrugić" (2002.)
Zmaj Jovina 24
11080 Zemun
Tel: +381(0) 65 9149990
E-mail: zhzilijaokrugic@gmail.com
http://www.zkvh.org.rs/index.php/druga-opcija/37-zajednica-hrvata-zemuna-knjinica-i-itaonica-ilija-okrugi-zemun

Zajednica Hrvata Zemuna Knjižnica i čitaonica "Ilija Okrugić"


Pogledajte foto galeriju