HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 21. srpanj 2019. godine    


Broj posjeta: 791013


Iz drugih medija

| 01.09.2009.
Usvojen Zakon o savetima nacionalnih manjina

Usvojen Zakon o savetima nacionalnih manjina BEOGRAD - Skupština Srbije usvojila je veèeras Zakon o nacionalnim savetim...

opširnije


 
| 26.08.2009.
Uèenika, nastavnog kadra i udžbenika na hrvatskom jeziku æe, unatoè krizi, ipak biti

Broj djece upisane u hrvatske odjele u osnovnim i srednjim školama je, prema dosadašnjim podacima, gotovo isti kao i p...

opširnije


 
| 20.08.2009.
Još neizvjesna sudbina udžbenika za hrvatske odjele

Poèetak školske godine ponovno donosi neizvjesnost kada je rijeè o udžbenicima za uèenike hrvatskih odjela. Neriješe...

opširnije


 
| 30.07.2009.
Preregistracija udruga od jeseni bit æe uvjet apliciranja na natjeèaje

Zakon o udrugama stupio je na snagu prošle srijede, 22. srpnja, a poèet æe se primjenjivati 22. listopada ove godine. U...

opširnije


 
| 27.07.2009.
Branko Horvat: Novi Zakon o nacionalnim vijeæima omoguæit æe nam egzistenciju

Na radnom sastanku predsjednika dr. Bojana Pajtiæa s predsjednicima nacionalnih vijeæa nacionalnih zajednica u Vojvodi...

opširnije


 
nazad      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |27| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160      dalje

Klikom na brojeve birate željenu stranicu.
Pogledajte foto galeriju