HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 21. srpanj 2019. godine    


Broj posjeta: 790974


Iz drugih medija

| 10.11.2006.
Novi èlanovi IO

U SUBOTU ODRŽANA SEDNICA HRVATSKOG NACIONALNOG VIJEÆA

opširnije


 
| 10.11.2006.
LEKSIKON PODUNAVSKIH HRVATA - BUNJEVACA I ŠOKACA

U Velikoj veænici Gradske kuæe danas æe (10. novembra) u 19:30 biti predstavljena peta sveska Leksikona podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca, u izdanju Hrvatskog akademskog društva iz Subotice.

opširnije


 
| 07.11.2006.
BUDUÆI STATUT VOJVODINE UKIDA TERMIN "NACIONALNE MANJINE"

U Vojvodini gde žive predstavnici 26 nacionalnih manjina, taj termin æe sve manje biti u upotrebi, jer æe novi pokrajinski Statut, do kraja godine, preimenovati manjine u konstitutivne elemente, kako bi se napravila protivteža novom republièkom Ustavu u kojem su manjine definisane kao "graðani".

opširnije


 
| 06.11.2006.
Nova vlada hrvatske zajednice u Srbiji

Subotica- Èlanovi Hrvatskog nacionalnog vijeæa na juèerašnjoj sjednici izabrali su novu vladu ove manjinske zajednice, odnosno novi Izvršni odbor HNV.

opširnije


 
| 06.11.2006.
STRANKE NACIONALNIH MANJINA ZAPOÈELE OZBILJNA PRESTROJAVANJA U IŠÈEKIVANJU PARLAMENTARNIH IZBORA

Sa izuzetkom Saveza vojvoðanskih Maðara, jedina manjinska politièka organizacija koja je do sada zapoèela ozbiljne pripreme za predstojeæu seriju izbora u Srbiji je Sandžaèka demokratska partija, èiji je predsednik Rasim LJajiæ nedavno najavio da su se njegovoj Listi za toleranciju, meðu ostalim, pridružili i predstavnici bugarske nacionalne manjine. Tako æe se na ovoj izbornoj listi naæi predstavnici slovaèke, rusinske, ukrajinske, romske i bugarske zajednice a, prema najavama lidera SDP-a, nije iskljuèeno i uèešæe albanske manjine sa juga Srbije.

opširnije


 
nazad      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |52| 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160      dalje

Klikom na brojeve birate željenu stranicu.
Pogledajte foto galeriju