HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 17. srpanj 2019. godine    


Broj posjeta: 789598


Iz drugih medija

| 24.10.2006.
TADIÆ I PAJTIÆ POZIVAJU NA REFERENDUM

SUBOTICA- Predsednik Srbije Boris Tadiæ razgovarao je juèe s predsednicima saveta nacionalnih manjina Maðara, Hrvata i Bunjevaca, predsednikom opštine Subotica Gezom Kuèerom i predstavnicima lokalne samouprave. Tadiæ je tom prilikom pozvao sve graðane da 28. i 29. oktobra izaðu na referendum i izglasaju ustav koji je «kudikamo bolji od postojeæeg».

opširnije


 
| 24.10.2006.
PREDSEDNIK TADIÆ POSETIO SUBOTICU

Predsednik Republike Srbije Boris Tadiæ je juèe sa saradnicima boravio u Subotici. On se u povratku iz Maðarske, gde je prisustvovao proslavi 50-godišnjice maðarske revolucije, zadržao u višeèasovnim razgovorima sa rukovodstvom subotièke lokalne samouprave, a domaæini su mu bili predsednik Skupštine opštine Saša Vuèiniæ i predsednik opštine Geza Kuèera. U sklopu posete, predsednik Tadiæ je razgovarao i sa predstavnicima Nacionalnih saveta Maðara, Bunjevaca i Hrvata.

opširnije


 
| 19.10.2006.
VLADA DAJE VEŠTAÈKO DISANJE NACIONALNIM SAVETIMA

NOVI SAD- Predsjednik Nacionalnog saveta Hrvata Josip Zvonko Pekanoviæ ocenio je juèe za GL da Vlada Srbije “daje veštaèko disanje” nacionalnim savetima. On je to izjavio komentarišuæi stav Saveta Srbije za nacionalne manjine da “poèetak trajanja èetvorogodišnjeg mandata nacionalnog saveta poèinje trenutkom upisa u Registar nacionalnih saveta koji vodi nadležni državni organ”, a ne datumom kada je održana njihova osnivaèka skupština.

opširnije


 
| 17.10.2006.
Hrvati æe glasati "za"?

«Hrvatsko nacionalno vijeæe æe konaènu odluku o izlasku na referendum 28. i 29. oktobra doneti u subotu, s tim da æu ja preporuèiti vijeænicima da pozovu pripadnike hrvatske zajednice u Srbiji da izaðu i glasaju za novi ustav», izjavio je za «Dnevnik» predsednik Hrvatskog nacionalnog vijeæa (HNV) Josip Z. Pekanoviæ

opširnije


 
| 10.10.2006.
10.10.2006: STAV NACIONALNIH SAVETA BIÆE POZNAT ZA DESETAK DANA

Predsednica Nacionalnog saveta Slovaka i koordinatorka nacionalnih saveta iz Vojvodine Ana Tomanova-Makanova rekla je za GL da bi u narednih desetak dana svi èlanovi ovih saveta trebalo da se upoznaju s predlogom ustava, kao i da æe ga njihovi pravnici analizirati, nakon èega æa nacionalni saveti zauzeti zvanièan stav prema tom pitanju.

opširnije


 
nazad      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |54| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160      dalje

Klikom na brojeve birate željenu stranicu.
Pogledajte foto galeriju