HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 24. svibanj 2019. godine    


Broj posjeta: 766350


Iz drugih medija

| 29.11.2002.
PREDSEDNIK HNS-A FRANJO VUJKOV O PRIPREMAMA ZA ELEKTORSKU SKUPŠTINU HNV-A

Postignut je maksimalni uèinak

Mislim da su u danim uvjetima postignut maksimalan uèinak, jer je posao bio izuzetno kompliciran i naporan, napose s psihološkog stajališta imajuæi u vidu komplicirane kontakte s ljudima koji su trebali dati potpise. Mislim da je to posljedica prošlog vremena kada su ljudi, zbog toga što su im se imena nalazili na nekim od lista, teško stradali. U takvim uvjetima, dakle, osigurati za 60 posto više potpisa od propisanog, mislim da je maksimalni uspjeh kaže predsednik Hrvatskog narodnog saveza (HNS) Franjo Vujkov o pripremama za elektorsku skupštinu Hrvatskog nacionalnog vijeæa (HNV) koja æe 15. decembra biti održana u Velikoj veænici Gradskekuæe.
S tim u vezi, u organizaciji saveznog Ministarstva za nacionalne manjine, prošlog èetvrtka, 21. novembra, u Subotici je održan sastanak s predstavnicima hrvatskih instititucija, gde je bilo reèi o tehnièkim pitanjima vezanim za pripremu elektorske skupštine HNV-a. Na sastanku je postignut dogovor o jedinstvenoj radnoj grupi od osam èlanova koja æe na svom prvom sastanku izabrati predsednika Organizacionog odbora za pripremu elektorske skupštine HNV-a

izvor: Subotièke novine 48/2002


 


Pogledajte foto galeriju