HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 24. svibanj 2019. godine    


Broj posjeta: 766332


Iz drugih medija

| 24.04.2003.
Potièem Hrvatsku da pomaže Hrvate u Bosni i Hercegovini

JOSIP BOZANIÆ, ZAGREBAÈKI NADBISKUP

U sklopu èetverodnevnog studijsko-duhovnog putovanja mladih sveæenika i ðakona Zagrebaèke nadbiskupije po Bosni, na èelu sa zagrebaèkim nadbiskupom Josipom Bozaniæem, juèer je delegacija posjetila i hrvatsko selo Kostajnicu u opæini Konjic, franjevaèki samostan Šæit u Rami, povratnièku župu Kandiju, župnu crkvu u Bugojnu i novu crkvu u Kupresu. Nakon molitve u kostajnièkoj crkvi i susreta s malobrojnim hrvatskim povratnicima i majkom Ružom Anðeliæ, nadbiskup Bozaniæ je sa sveæenicima i ðakonima na mjesnom groblju obišao grobove troje èlanova obitelji Anðeliæ. S nadbiskupom Bozaniæem razgovarali smo prije polaska u Ramu.

BiH ste u sklopu studijsko-duhovnog putovanja. Ima li ono i dodatno znaèenje u smislu potpore Katolièkoj crkvi i vjernicima u BiH?

- Ovo je put studijski, duhovni, možemo reæi gotovo da je ovo hodoèašæe po putovima Katolièke crkve u BiH. Želimo ovime dati potporu svim katolicima i ljudima dobre volje da žive u miru i poštovanju. Osobito bismo željeli dati podršku vjernicima katolicima, koji su uglavnom pripadnici hrvatskog naroda, u njihovoj želji da se vrate svojim ognjištima.

Došli ste i u Kostajnicu, koja simbolizira stradanje Hrvata katolika u BiH, imajuæi na umu ubojstvo èlanova obitelji Anðeliæ.

- Nije bilo lako izabrati mjesta koja æemo posjetiti, jer na popisu ih je bilo puno više nego što to možemo u ova èetiri dana, ali nismo htjeli propustiti Kostajnicu. Na podruèju BiH bilo je i u posljednjem desetljeæu puno stradanja i nevinih žrtava. Kostajnicu smo izabrali zbog strašnog dogaðaja koji se dogodio prošlog Badnjaka, ne u ratu, nego u miru, i na neki naèin osjeæamo da je gotovo bilo potrebno i to strašno zlo da probudi neèije savjesti.

Poznato Vam je da bosanskohercegovaèki biskupi u posljednjih godinu-dvije oštro kritiziraju predstavnike meðunarodne zajednice, ali i hrvatsku vlast u Zagrebu. Što mislite o odnosu sadašnje hrvatske vlasti prema Hrvatima u BiH?

- Pa sigurno biskupi ovdje na terenu znaju prilike puno bolje nego što to poznaje zagrebaèki nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije. Rekao bih samo ovo: želio bih da bude što više inicijativa hrvatske vlasti i njih potièem na pomoæ, osobito ljudima da se vrate te u obnovi njihovih kuæa.

Katolièke vjernike u Hercegovini zanima kada æete njih posjetiti?

- Pa mi smo iz Bosne u ovom trenutku malo prešli u sjevernu Hercegovinu. Bilo je teško složiti puno stvari u malo dana. Želja nam je da ovo isto uèinimo i u cjelovitijoj Hercegovini.

Što možete reæi o odnosima Katolièke crkve u Hrvatskoj i Katolièke crkve u BiH?

- Rekao bih da u prvom redu Katolièka crkva mora pokazivati primjer zajedništva i suradnje i da je suradnja izmeðu Katolièke crkve u Hrvatskoj i BiH vrlo dobra. Tu su dvije biskupske konferencije, dakako da svaka neposredno vidi one konkretne zadatke koji su pred njom, tako da je stav nas katolièkih biskupa da dajemo jedni drugima potporu i u tom smislu da one inicijative koje pokreæu biskupi BiH podržavaju biskupi iz Hrvatske i obratno.

Pruža li Vaša nadbiskupija pomoæ u obnovi crkava i drugih katolièkih vjerskih objekata u BiH?

- Juèer smo bili u Jajcu jer se po dogovoru izmeðu biskupa na planu biskupskih konferencija Zagrebaèka nadbiskupija, osim pojedinaènih inicijativa na drugim podruèjima, obvezala da æe pomagati gradnju nove crkve u Jajcu.

Ivan Kaleb

izvor: www.vecernji-list.hr


 


Pogledajte foto galeriju