HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 24. ožujak 2019. godine    


Broj posjeta: 740033


Iz drugih medija

| 16.12.2002.
U SUBOTICI FORMIRAN HRVATSKI NACIONALNI SAVET

Nagoveštaj boljih dana

SUBOTICA: U Subotici je juèe na elektorskoj skupštini izborom èlanova sa dve liste formiran Hrvatski nacionalni savet. Sa 113 glasova pobedila je lista mr Josipa Ivanoviæa, sociologa, koji je nosilac liste koju je predložio Forum hrvatskih institucija i organizacija. S ove liste, u Veæe je ušlo 20 kandidata koliko je na listi i bilo, a do punog broja od 35 èlanova ušlo je prvih 15 kandidata s druge liste advokata Josipa Gabriæa koji je nosilac liste - predloga Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine.
Ovih dana možemo primetiti nagoveštaje da dolazi vreme poboljšavanja odnosa izmeðu naše dve zemlje. Osim formiranja HNV 13. decembra u Hrvatskoj je usvojen Ustavni zakon o nacionalnim manjinama u RH a veæ postoji Zakon o upotrebi manjinskih jezika, o školama na manjinskim jezicima i drugi. U te znakove vremena sigurno moramo uvrstiti i uspostavu privremenog režima u Boki Kotorskoj na Prevlaci a sliènom se nadam kad je u pitanju granica na Dunavu - istakao je predsednik Sabora Republike Hrvatske Zlatko Tomèiæ.

V. Vidakoviæ

izvor: DNEVNIK Novi Sad, subota, 16.12.2002.


 


Pogledajte foto galeriju