HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 24. svibanj 2019. godine    


Broj posjeta: 766338


Iz drugih medija

| 02.06.2003.
Poèeo ohridski samit

OHRID, 2. jun 2003. (Beta) - Makedonski predsednik Boris Trajkovoski otvorio je danas pre podne u Ohridu samit pet zemalja-èlanica Procesa stabilizacije i asocijacije (PSA).

Na skupu uèestvuju predsednici Makedonije, SiCG Svetozar Maroviæ, Albanije Alfred Mojsiu, predsedavajuæi Predsedništva BiH Borislav Paravac, Hrvatske Stjepan Mesiæ. Oni æe razmatrati prireme za samit EU-Zapadni Balkan koji se održava 21. juna u Solunu.

Trajkovski se zahvalio na podršci koju su tim zemljama u približavanju EU pružili grèko predsedništvo EU, Evropska komisija i Evropski parlament.

On je izrazio uverenje da æe sve zemje èlanice EU podržati predloge ohridskog skupa da se ponudi jasna perspektiva gradjanima zemalja PSA.

\"Ono što preostaje jeste da EU u Solunu postavi jasnu agendu s èvrstim obavezama zemljama PSA i vremenski okvir za faze u procesu koji æe se završiti kompletiranjem projekta stoleæa - \'Evropa ujedinjena i slobodna od Severnog mora do Mediterana\'. Ubedjen sam da æe na taj naèin solunski samit ostati upamæen kao znaèajan trenutak u istoriji evropske integracije\", zakljuèio je Trajkovski.

U Ohrid je doputovao i šef grèke diplomatije Jorgos Papandreu, u svojstvu predsedavajuæeg EU.

izvor: www.beta.co.yu


 


Pogledajte foto galeriju