HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 22. kolovoz 2019. godine    


Broj posjeta: 803756


Iz drugih medija

| 16.06.2003.
Hrvatska pojaèava gospodarsku diplomaciju

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu, koju je donijela Vlada, hrvatska je služba vanjskih poslova dobila dvije nove uprave - za susjedne zemlje te za gospodarsku diplomaciju - pa ih sada broji osam.

Po toj uredbi, služba vanjskih poslova imat æe ukupno 905 djelatnika - 555 u Ministarstvu vanjskih poslova i 350 u diplomatsko-konzularnim misijama.

Uprava za susjedne zemlje bavit æe se neposrednim hrvatskim susjedima, ali i onima iz šireg okruženja (Austrija, Vatikan), imat æe odjele za zapadne i istoène zemlje - posljednji æe pratiti zbivanja i probleme bilateralnih i regionalnih odnosa s BiH, Srbijom i Crnom Gorom, Makedonijom i Albanijom.

Kroz Odjel za granice, u novoj æe se upravi rješavati i pitanja granica, graniènih prijelaza, povratka izbjeglica, obnove itd. Unaprijeðenje gospodarskih odnosa sa svijetom jedan je od strateških interesa Hrvatske, kojemu doprinos treba dati i gospodarska diplomacija.

Zamišljenjo je da Uprava za gospodarsku diplomaciju, s 26 djelatnika, u Ministarstvu vanjskih poslova, prati, usklaðuje i unaprijeðuje gospodarske odnose sa svijetom, prati rad diplomata zaduženih za gospodarske poslove, izvještava o svim važnim gospodarskim dogaðanjima u svijetu, potièe i predstavlja hrvatsko gospodarstvo u svijetu.

U službi vanjskih poslova ustrojava se i novi Samostalni odjel za unutarnji nadzor i Samostalni odjel za obradu politièke dokumentacije.

Po dosadašnjoj Uredbi, služba vanjskih poslova broji 464 službenika i namještenika. No, Ministarstvo je ocjenilo da broj zaposlenika treba poveæati s obzirom na prioritete koje si je Hrvatska postavila vezane uz èlanstvo u EU i NATO-u.

Stoga se, navodi se u uredbi, u sljedeæem proraèunskom razdoblju u službu planira primiti 50-ak novih službenika i namještenika, radi èega æe okvirni broj zaposlenih u sjedištu Ministarstva biti 555, a u diplomatsko-konzularnim misijama 350, odnosno ukupno 905.

izvor: www.iskon.hr


 


Pogledajte foto galeriju