HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 18. srpanj 2019. godine    


Broj posjeta: 789952


Iz drugih medija

| 27.09.2002.
SAOPŠTENJE FORUMA HRVATSKIH INSTITUCIJA I ORGANIZACIJA U VOJVODINI ZA JAVNOST

Saveznom Ministarstvu predat spisak 50 elektora

„Forum hrvatskih institucija i organizacija u Vojvodini je putem svojih predstavnika 23. rujna ove godine predao je saveznom Ministarstvu nacionalnih i etnièkih zajednicu popis 50 elektora s kompletnom dokumentacijom, te je tim sveèanim i povijesnim èinom inicirano sazivanje elektorske skupštine”, stoji na poèetku saopštenja za javnost što ga je prekjuèe, 25. septembra, u ime Poslovodnog odbora Foruma hrvatskih institucija i organizacija u Vojvodini potpisao Lazo Vojniæ Hajduk.
Podseæajuæi da je poèetkom ove godine donet savezni Zakon o pravima i slobodama nacionalnih manjina Lazo Vojniæ istièe kako su njime otvorene moguænosti za rešavanja pitanja oèuvanja nacionalnog identiteta Hrvata u Jugoslaviji, te da su i državni vrh i Savezna vlada dužni osigurati preduslove kako bi èlanovi ove manjinske zajednice postali puno pravni èlanovi ove države. Jedan od naèina za zaživljavanje Zakona je, kako stoji u saopštenju, sazivanje elektorske skupštine koja bira Hrvatski nacionalni savjet (HNS), dajuæi time legitimitet ovom telu.
U tekstu se takoðe navodi kako se do donošenja saveznog Zakona o pravima i slobodama nacionalnih manjina brinula politika hrvatskih politièkih stranaka „s upitnim rezultatima”.
„Putem Foruma (gdje su okupljene skoro sve hrvatske institucije i organizacije u Vojvodini) prikupili smo potreban broj elektora, te sukladno uredbi i Pravilniku saveznog Ministarstva, pokrenuli sazivanje elektorske skupštine. To je krupan, povijesni korak što ga je uèinila hrvatska manjinska zajednica, zahvaljujuæi visokoj svijesti svojih èlanova koji su dali i onih koji æe dati potporu za ostvarivanje dugogodišnjih snova o ostvarivanju svojih prava i kulturne autonomije”, stoji, meðu ostalim, u saopštenju.
S tim u vezi Lazo Vojniæ Hajduk istièe kako je nastupilo „vrijeme velike odgovornosti” u pripremi elektorske skupštine, te da svako njeno odlaganje i odugovlaèenje „prijete ponovnom opasnošæu” da se na èelo hrvatske zajednice „neki veæ viðeni i nesposobni politièari”.
On takoðe istièe kako, na osnovu popisa iz 1991., Hrvati imaju pravo na nacionalni savet od 35 èlanova, a da bi se to ostvarilo potrebno je najmanje 100 elektora. S tim u vezi navodi se kako se elektor postaje: ukoliko je poslanik u saveznom, republièkom ili pokrajinskom parlamentu, a izjašnjava se kao Hrvat, zatim ukoliko je Hrvat odbornik u lokalnoj skupštini gde je u službenoj upotrebi hrvatski jezik; ukoliko osoba hrvatske nacionalnosti dobije pismenu podršku 100 potpisnika takoðe hrvatske nacionalnosti i ukoliko ga delegira skupština hrvatskih institucija ili organizacija.
„Pozivam sve koji svojim potpisima žele dati potporu sazivanju elektorske skupštine, a do sada to nisu uèinili, da se jave našim institucijama, tj. kulturno-umjetnièkim društvima i ostalim našim udrugama koje su im najbliže kako bi svojim potpisima ovjerili svoja uvjerenja. Forum hrvatskih institucija i organizacija u Vojvodini æe u Subotici prikupljati potpise u prostorijama HKC-a ”Bunjevaèko kolo” svakoga dana od 10 do 16 sati od 30. rujna do 15. listopada.”

izvor: Subotièke novine 39/2002


 


Pogledajte foto galeriju