HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 24. svibanj 2019. godine    


Broj posjeta: 766349


Iz drugih medija

| 12.09.2003.
SAOPŠTENJE BUNJEVAÈKOG NACIONALNOG SAVETA ZA JAVNOST

Konstitutivne sednice održane u aprilu i julu

Predsednik Nacionalnog saveta bunjevaèke nacionalne manjine dipl. inž. Nikola Babiæ uputio je 3. septembra saopštenje za javnost u kom navodi da je na konstitutuivnim sednicama 29. aprila (ove godine) i 11. jula (takoðe ove godine) Nacionalni savet bunjevaèke nacionalne manjine usvojio Statut, izabrao funkcionere Saveta i predsednike odbora.
Savet broji pet èlanova, a osim predsednika Nikole Babiæa, èine ga i potpredsednici uro Bošnjak i Šime Sekuliæ, predsednik Izvršnog odbora Saša Bošnjak i sekretar Boris Babiæ.
Za predsendike odbora izabrani su Etela Jerinkiæ -- Èoviæ (obrazovanje), Stevan Nemet (informisanje), Mirko Bajiæ (službena upotreba jezika) i dr Vlado Babiæ (kultura).
istom saopštenju navodi se da je Nacionalni savet bunjevaèke nacionalne manjine od 22. jula 2003. registrovan u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.

izvor: www.subnovine.co.yu


 


Pogledajte foto galeriju