HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 23. siječanj 2019. godine    


Broj posjeta: 715250


Iz drugih medija

| 09.11.2002.
Obaveštenje

Na osnovu èl.3. Pravilnika o naèinu rada skupština elektora za izbor saveta nacionalih manjina (\"Službeni list SRJ\" br.41/2002), Savezno ministarstvo nacionalnih i etnièkih zajednica izdaje

OBAVEŠTENJE

O ODREÐIVANJU DATUMA I MESTA ODRŽAVANJA ELEKTORSKE SKUPŠTINE ZA IZBOR NACIONALNOG SAVETA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE U SAVEZNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJI

1. Elektorska skupština za izbor Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine u Saveznoj Republici Jugoslaviji održaæe se 15. decembra 2002. godine u Sveèanoj dvorani Stare gradske kuæe u Subotici, Trg slobode br.1, sa poèetkom u 11,00 sati.

2. Pozivaju se svi graðani, koji na osnovu Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (\"Službeni list SRJ\" br. 11/2002) imaju pravo da budu elektori za izbor Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine u Saveznoj Republici Jugoslaviji da do 08.12.2002. godine podnesu potpune prijave za uèešæe u elektorskoj skupštini.

3. Prijave se podnose na adresu Saveznog ministarstva nacionalnih i etnièkih zajednica, Beograd, Mihajla Pupina br. 2.

izvor: DANAS, Beograd 09.11.2002.


 


Pogledajte foto galeriju