HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 23. rujan 2018. godine    


Broj posjeta: 660377


Iz drugih medija

| 21.11.2003.
U subotu i nedjelju glasovanje za zastupnike u Hrvatskom saboru

Za glasaèe u SCG šest biraèkih mjesta

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor za državljane Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište ili se na dan izbora zateknu na teritoriju Srbije i Crne Gore, održat æe se u subotu i nedjelju, 22. i 23. studenoga od 7 do 19 sati na šest biraèkih mjesta.

Raspored biraèkih mjesta je sljedeæi:

Biraèko mjesto broj 1 je u Veleposlanstvu RH u Beogradu (Kneza Miloša 62) na kojemu glasuju biraèi – državljani RH èija prezimena poèinju slovima A-M, a dodatne se informacije mogu dobiti na broj: 011/3610-153 ili putem faksa: 011/3610-032.

Biraèko mjesto broj 2 je u Konzularnom odjelu Veleposlanstva RH (Mirka Tomiæa 11) na kojemu glasuju biraèi – državljani RH èija prezimena poèinju slovima N-Ž, a informacije se mogu dobiti na telefon: 011/3670-078 ili putem faksa: 011/3613-566.

Biraèko mjesto broj 3 je u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Kotoru (Šuranj 248) na kojemu glasuju biraèi – državljani Republike Hrvatske èija prezimena poèinju alovima A-M, a u istom konzulatu u Kotoru æe biti organizirano i biraèko mjesto broj 4 za biraèe èija prezimena poèinju slovima od N-Ž. Više se informacija o glasovanju u Kotoru može dobiti na telefon: 082/323-127, te na faks: 082/323-124.

U Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Srbiji i Crnoj Gori u Subotici bit æe organizirana takoðer dva biraèa mjesta. (Maksima Gorkog 6). Na njima æe moæi odvojeno glasovati biraèi koji imaju hrvatsko državljanstvo s prezimenima koja poèinju A-M, te od N – Ž. Dodatne informacije u vezi izbora se u subotièkom konzulatu mogu dobiti na telefon: 024/557-793, ili putem faksa: 556-158.

Biraèi koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj glasuju na biraèkim mjestima u inozemstvu za liste XI. izborne jedinice, a prije glasovanja dužni su biraèkom odboru predoèiti: dokaz o hrvatskom državljanstvu, dokaz o identitetu, te dokaz o prebivalištu u inozemstvu.

Biraèi koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan izbora se zateknu u inozemstvu glasuju prema svom prebivalištu za liste od I. Do X. Izborne jedinice, odnosno za kandidate u XII. Izbornoj jedinici.

Biraèima, koji na dan izbora neæe glasovati u Republici Hrvatskoj, nadležno tijelo državne uprave izdat æe na njihov zahtjev, potvrdu o upisu u popis za glasovanje u inozemstvu, tj. potvrdu za glasovanje u inozemstvu. Ovi biraèi trebaju biraèkom odboru predoèiti: dokaz o hrvatskom državljanstvu, dokaz o identitetu, te potvrdu za glasovanje u inozemstvu.

Biraèi koji trajnije borave u inozemstvu, a imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj glasuju za liste one izborne jedinice u kojoj imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj ili za zastupnike nacionalnih manjina u XII. Izbornoj jedinici. Sa sobom trebaju ponijeti dokaz o hrvatskom državljanstvu, dokaz o identitetu, te dokaz o trajnijem boravku u inozemstvu.

Sve daljnje informacije o organizaciji i provoðenju glasovanja mogu se dobiti putem gore navedenih telefona i telefaksa diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u Srbiji i Crnoj Gori, a takoðer na Internet stranici Državnog izbornog povjerenstva http://www.izbori.hr/ ili putem Internet stranice Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske http://www.mvp.hr/.

U izbornoj utrci i tri kandidata iz Vojvodine

Prema podacima Državnog izbornog povjerenstva (DIP) Republike Hrvatske za predstojeæe izbore za Hrvatski sabor zaprimljene su ukupno 403 kandidature - 360 kandidatskih lista i 43 prijedloga kandidata (12. jedinica) za izbor zastupnika.
U izbornoj utrci za Sabor sudjeluje 5.119 kandidata - 3.839 muškarca i 1.280 žena. U 11 izbornih jedinica u kandidaturi su ukupno sudjelovale 64 politièke stranke i 50 neovisnih lista.
Ove æe godine po prvi puta u izbornoj utrci za mjesto u Hrvatskom saboru na listama za dijasporu sudjelovati i tri vojvoðanska Hrvata : dvojica na listi Hrvatske seljaèke stranke (Franjo Vujkov iz Subotice i mr. Mato Groznica iz Golubinaca) te jedan na listi Hrvatske demokratske zajednice (Ivica Kozbašiæ iz Sonte). Njihova prolaznost ovisi o odazivu biraèa u Vojvodini koji imaju hrvatsko državljanstvo i koji svojim glasovima mogu omoguæiti ovoj manjinskoj zajednici u SCG da ima svog predstavnika u Saboru, koji bi izravno mogao zastupati interese vojvoðanskih Hrvata.

izvor: Hrvatska rijeè


 


Pogledajte foto galeriju