HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 24. ožujak 2019. godine    


Broj posjeta: 740034


Iz drugih medija

| 04.03.2004.
Proglašeni IT novinari godine

Zbor informatièkih novinara HND-a i softver kompanija SAP nagradili su najbolja \'pera\' na IT podruèju. Novinarima godine proglašeni su Zvonko Paviæ i Dragan Petric. U novinarskom domu Hrvatskog novinarskog društva u Zagrebu u èetvrtak je održana sveèana dodjela godišnjih novinarskih nagrada SAP - Božo Težak. Nagrada èija tradicija potjeèe iz 2001. godine kada je djelovala pod nazivom SAP e-journalist prize za cilj je imala ocjenjivanje najboljih novinarskih uradaka s podruèja informatike i komunikacija. Uz brojne novinare, sveèanoj dodjeli prisustvovali su i ugledni gospodarstvenici, te akademski struènjaci. Zbor informatièkih novinara Hrvatskog novinarskog društva birao je IT novinara godine, a tu titulu podijelila su dvojica vrhunskih novinara - Zvonko Paviæ i Dragan Petric. Nominirani èlanci i tekstovi bili su podijeljeni u tri kategorije, a na natjeèaj je pristiglo više od dvije stotine novinarskih uradaka. Ocjenjivaèki žiri sastojao se od pet èlanova - glavni tajnik Hrvatskog Novinarskog Društva Mario Bošnjak, ekspert za medije i publicist dr.sc. Stjepan Maloviæ, dopisnik Jutarnjeg lista iz Italije dr.sc. Inoslav Bešker, dekan Matematièkog odjela Prirodoslovno Matematièkog Fakulteta dr.sc. Robert Manger, te analitièar informatièke industrije Boris Žitnik, direktor IDC Adriaticsa. Ovogodišnji laureat za kategoriju najbolji informatièki tekst u tiskanom mediju Dragan Petric za tekst \"Korak naprijed, natrag dva\" objavljen u èasopisu MREŽA. U kategoriji najbolji informatièki tekst u internetskom mediju najboljim je proglašen tekst \"Web nisu Internet stranice\" Gorana Šikiæa objavljen na portalu www.monitor.hr. U kategoriji najbolji test informatièke opreme ili tehnologije nagradu je osvojio Oleg Maštruko s tekstom \"Privatizacija glazbe\" objavljen u èasopisu BUG. Hrvatsko novinarsko društvo i Zbor informatièkih novinara HND-a preuzeli su 17. prosinca prošle godine sudjelovanje u struènom dijelu dodjele godišnjih nagrada, èime su tvrtki SAP i cjelokupnoj javnosti potvrdili vrijednost projekta utemeljenog od strane tvrtke SAP d.o.o. 2001. godine. Realizaciju projekta podržale su tvrtke VIPnet d.o.o., Plivazdravlje, Master Film, a medijski pokrovitelji su: Iskon Internet, Radio 101 te Veèernji list. Novinarima su nagrade uruèili Inoslav Bešker, Bojan Mušæet i Sergej Lugoviæ. Nagradu za novinara godine uruèila je gospoða Ðurðica Težak. \"Iznimno mi je zadovoljstvo sudjelovati na sveèanoj dodjeli. Projekt je potvrda da je naš entuzijazam prerastao u tradiciju, a sudjelovanje Hrvatskog novinarskog društva u stuènom dijelu projekta neosporivo ukazuje i na njegovu kvalitetu. Èestitam svim dobitnicima, a svim novinarima koji su prijavili svoje novinarske radove želim više uspjeha sljedeæe godine\", rekao je Davor Jardas, direktor SAP d.o.o.

izvor: www.iskon.hr


 


Pogledajte foto galeriju