HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 23. travanj 2019. godine    


Broj posjeta: 753201


Iz drugih medija

| 09.08.2008.
Hrvatska nacionalnost smetnja pri upisu na Policijsku akademiju u Beogradu?

Hrvatska nacionalnost najvjerojatniji je razlog što Nikola Tuzluk iz Vršca ne može upisati Kriminalistièko-policijsku akademiju u Beogradu, što ukazuje na moguæi sluèaj diskriminacije na temelju nacionalne pripadnosti, ocijenio je danas predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeæa Branko Horvat.

Poslije završene Škole unutarnjih poslova u Srijemskoj Kamenici Nikola Tuzluk je bio meðu deset najbolje rangiranih na prijamnom ispitu za Akademiju, ali mu je proèelnik Policijske uprave u Panèevu odbio dati suglasnost za nastavak školovanja.

Proèelnik je naveo da æe suglasnost dati poslije rada u praksi, no po saznanjima roditelja, mjerodavno ministarstvo ne propisuje takvu proceduru.

«Stoga, postoji sumnja da je navedenom kandidatu odbijeno davanje suglasnosti iz razloga nacionalne pripadnosti, jer je kandidat Hrvat po nacionalnosti. Problema je, naime, imao i na školovanju u Srijemskoj Kamenici, od strane profesora koji se doselio iz Splita tijekom 90-tih, a u vrijeme dok je živio u Splitu, radio je sa stricem kandidata koji je i danas policajac u Hrvatskoj, o èemu ima saznanja i navedeni profesor», navodi se u priopæenju što ga je javnosti uputio predsjednik HNV-a.

Upravo iz straha i problema koje je imao, kandidat se na policijsku akademiju prijavio kao pripadnik srpske nacionalnosti, dodaje se u priopæenju.

«Iz navedenih razloga i izjava roditelja kandidata, molimo sve mjerodavne da se izvrši provjera ovih navoda i navedenom kandidatu pruže ravnopravne moguænosti prigodom upisa, uzimajuæi pri tomu posebno u obzir èl. 4 Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, te aktivnosti koje OESS poduzima na ovome polju», zakljuèuje se priopæenju Branka Horvata.

Josip Stantiæ, 09.08.2008


izvor: www.suboticadanas.info


 


Pogledajte foto galeriju