HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 21. svibanj 2019. godine    


Broj posjeta: 765092


Iz drugih medija

| 19.03.2003.
NAJBLIŽI SURADNICI PREDSJEDNIKA DSHV-A MR. BELE TONKOVIÆA TRAŽE NJEGOVU SMJENU

Piše:Josip Stantiæ Izvanredna Skupština Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini èije održavanje èelnici subotièke podružnice planiraju 30. ovog mjeseca bit æe odložena zbog izvanrednog stanja u zemlji. Priprave za njeno održavanje meðutim nisu zaustavljene i èim izvanredne mjere budu ukinute sjednica æe biti održana, najavljuju u subotièkoj podružnici DSHV-a. Središnja i jedina toèka dnevnog reda Skupštine trebala bi biti rasprava o povjerenju predsjedniku Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini mr. Beli Tonkoviæu. Inicijativu za njegovu smjenu podnijela je najjaèa -- subotièka podružnica ove stranke, a podržale su je kako nam je priopæeno somborska i zemunska. Mr. Tonkoviæa njegovi najbliži suradnici okrivljuju, kako je nam izjavio jedan visoki dužnosnik DSHV-a, za drastièan pad rejtinga stranke u posljednje dvije godine, za poraz na izborima za Hrvatsko nacionalno vijeæe u Srbiji i Crnoj Gori, te za omalovažavanje bliskih stranaèkih suradnika. Inicijatori izvanredne Skupštine mr. Tonkoviæu, kako istièu, takoðer zamjeraju što nije pružio dovoljno argumentirano objašnjenje o inozemnom deviznom raèunu na imenu njegove supruge i financijskim sredstvima koja je uplaæivala Federalna unija europskih manjina. Inicijativa je ionako teško stanje u stranci uèinila još težom. Stupanj netrpeljivosti meðu njezinim èelnicima najbolje ilustrira èinjenica da dopredsjednici s predsjednikom stranke komuniciraju samo preko Interneta. Jedna takva Internet korenspodencija dogodila se uoèi održavanja komemoracije u sjedištu stranke koncem prošlog tjedna koju je u povodu smrti dr. Zorana Ðinðiæa organizirala subotièka podružnica DSHV-a. Iako pozvan i oèekivan mr. Tonkoviæ tom skupu nije nazoèio. Do njegovih do nedavno najbližih suradnika stigla je samo elektronska poruka u kojoj inicijatorima izvanredne skupštine poruèuje do prekinu sve zapoèete radnje oko njezinog sazivanja, jer ih smatra nelegalnima. Odbijajuæi krivnju za ono što mu se pripisuje Tonkoviæ je zagrebaèkom Vjesniku izjavio da ne može biti on odgovoran za to što je DSHV loše prošao na izborima za Hrvatsko nacionalno vijeæe, veæ da bi to trebalo pripisati nositelju liste Josipu Gabriæu. Takoðer, Tonkoviæ ne smatra sebe krivim za navodno loš rejting stranke jer je to konstatacija ja nema uporište u èinjenicama. Naime, status stranke kod graðana znaæe se tek kada se bude provelo relevantno istraživanje. A što se tièe optužbi da je zlorabio stranaèke financije stavljajuæi novac na inozemni devizni raèun svcoje supruge, mr. Tonkoviæ za Vjesnik kaže kako æe posljednju rijeè o tome dati sud, kojem je stranaèke kolege tužio za klevetu. Odluku o sazivanju izvanredne sjednice Skupštine DSHV-a donijelo je Vijeæe stranke 1. ožujka. Kako istièe anonimni dužnosnik DSHV-a, na sjednicu æe biti pozvani svi izaslanici koji su nazoèili i posljednjoj redovitoj Skupštini 2002. Èlanovi DSHV-a koji traže smjenu Tonkoviæa nisu voðeni ambicijom da zauzmu njegovo mjesto veæ da stranci vrate ugled i znaèaj kakva je ona nekada imala, zakljuèuje visoki dužnosnik DSHV-a koje je želio ostati aninoniman. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini starija je od postojeæe dvije stranke vojvoðanskih Hrvata. Formiran je 15. srpnja 1990. godine u Subotici. Mr. Bela Tonkoviæ predsjednik je DSHV-a od njegovog osnutka. Posljednji put njega su htjeli smjeniti 1996, ali nakon neuspjeha dio èlanova napustio je stranku i kasnije osnovao Hrvatski narodni savez -- drugu stranku vojvoðanskih Hrvata

izvor: www.radiosubotica.co.yu/hr


 


Pogledajte foto galeriju