HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 21. svibanj 2019. godine    


Broj posjeta: 765091


Iz drugih medija

| 12.09.2008.
Zakon o nacionalnim vijeæima do konca godine, novi izbori poslije toga

Do konca godine bit æe donesen novi Zakon o nacionalnim vijeæima poslije èega se može oèekivati raspisivanje izbora za èlanove tih zastupnièkih tijela nacionalnih manjina u Srbiji, istièe predsjednik Maðarskog nacionalnog vijeæa László Józsa. Za naš program on kaže da vjeruje u takve planove novoga ministra za ljudska i manjinska prava, koji i sâm smatra da je zbog isteka mandata èlanovima nacionalnih vijeæa stanje neodrživo.

«Posljedica ima jer je izuzetno nezgodno što država ne vodi raèuna o funkcioniranju jednog dijela svojega sustava. Nema dvojbe da je abnormalno stanje u kojemu nema moguænosti za provoðenje redovitih periodiènih izbora».

Ukazujuæi da u dijelu javnosti postoje osporavanja legitimiteta aktualnim vodstvima nacionalnih vijeæa, Józsa dodaje da su državna tijela donijela odluku kojim se njihovi mandati produžavaju do izbora novoga saziva.

«Sustav funkcionira s odreðenim osporavanjima jer su èetverogodišnji mandati istekli, tu nema nikakve dvojbe. S druge strane, nacionalna vijeæa – pa da i žele – ne mogu prestati s aktivnostima koje poduzimaju», dodaje Józsa.

U tom kontekstu predsjednik MNV-a istièe da vjeruje u obeæanje novoga ministra za ljudska i manjinska prava, koje je izreèeno na njihovu nedavnom susretu u Beogradu.

«Mislim da možemo biti optimisti i uvjeren sam da æe se to dogoditi, jer je to prvi prioritet njegovog obnašanja te dužnosti. Takoðer, i meðunarodna zajednica je više nego zainteresirana za donošenje toga zakona, a ministar je i pravnik koji je bio ustavni sudac te je profesionalan i zato mu vjerujem», kaže Józsa.

Donošenje zakona o nacionalnim vijeæima zahtjev je i predsjednika Srbije i DS-a Borisa Tadiæa. Skupina maðarskih nevladinih udruga nedavno je zatražilo od Maðarskog nacionalnog vijeæa da se samo-raspusti i da raspišu novi izbori, zbog isteka mandata aktualnim èlanovima toga tijela.

Takvih inicijativa bilo je i na posljednjoj sjednici Hrvatskog nacionalnog vijeæa u srpnju, ali takva ideja nije potporu veæine èlanova HNV-a.

Hrvatsko nacionalno vijeæe formirano je 25. sijeènja 2003.

Josip Stantiæ, 12.09.2008

izvor: www.suboticadanas.info


 


Pogledajte foto galeriju