HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 23. travanj 2019. godine    


Broj posjeta: 753204


Iz drugih medija

| 01.12.2008.
Albanska manjina u povoljnijem položaju od Hrvata u Srbiji

Predstavnici Albanaca s juga Srbije konstatirali su danas u Subotici da je položaj njihove zajednice i hrvatske manjine gotovo identièan, odnosno da Albanci u nekim podruèjima èak ostvaruju viši stupanj manjinskih prava.

«Koliko vidim, vi ste skoro u težoj situaciji nego mi», izjavio je gradonaèelnik mjesta Preševo Naderr Sadik razgovarajuæi s predstavnicima Hrvatskog nacionalnog vijeæa u njihovu sjedištu.

Sadiku je bio èlan izaslanstva Albanaca s juga Srbije koje je posjetilo krovno tijelo hrvatske manjine u namjeri da èuju iskustva predstavnika ove zajednice u ostvarenju prava na kulturnu autonomiju.

Usporeðujuæi ostvarena manjinska prava on je naveo da Albanci nemaju problem s informiranjem, jer imaju nekoliko elektronièkih i pisanih medija, za razliku od hrvatske manjine koja ima samo trosatni program dnevno na lokalnoj radio postaji u Subotici i tjedno pola sata programa na TV Vojvodina.

Drugi problemi, u sferi obrazovanja, uporabe jezika i kulture vrlo su slièni, zakljuèio je.

Gradonaèelnici Bujanovca, Preševa i nekoliko vodeæih albanskih institucija i organizacija naveli da zajednica Albanaca, kojoj pripada oko 110.000 graðana Srbije, sada živi u povoljnijem ozraèju nego u vrijeme kada je premijer bio Vojislav Koštunica.

«Nema toliko napetosti, niti incidenata, mada dosta toga ovisi o buduæem statusu Kosova, naše matice», rekao je Sadiku.

Predstavnici ove zajednice istièu da je najveæi problem Albanaca na jugu Srbije neuposlenost i nizak standard stanovništva.

Albanci i Hrvati dvije su zajednice odnosno naroda spram kojih u Srbiji postoji najveæa etnièka distanca, pokazalo je više istraživanja provedenih posljednjih godina.


Josip Stantiæ, 27.11.2008

izvor: www.suboticadanas.info


 


Pogledajte foto galeriju