HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 24. svibanj 2019. godine    


Broj posjeta: 766332


Iz drugih medija

| 01.12.2008.
U povodu 300. broja predstavljene nove web stranice «Hrvatske rijeèi»

Tjednik «Hrvatska rijeè» jedini je tjednik na hrvatskom jeziku u Vojvodini, koji se, nakon što je prestao izlaziti 1956., ponovno pojavio u Subotici 31. sijeènja 2003. godine. Tako su i Hrvati u Vojvodini dobili novine na svojemu jeziku i ostvarili jedno od temeljnih nacionalnih prava, pravo informiranja na vlastitom jeziku. Danas je prigodno obilježen izlazak 300. broja ovog glasila.

Novi ravnatelj Hrvatske rijeèi, Ivan Karan, izrazio je zadovoljstvo, naglašavajuæi znaèaj tjednika za pripadnike hrvatske zajednice.

«Za dva mjeseca bit æe punih šest godina kako izlazi naš politièko – informativni tjednik, koji informira pripadnike hrvatske nacionalne manjine u Vojvodini, o najznaèajnijim dogaðajima u okviru hrvatske manjinske zajednice u državi u kojoj živimo, u okruženju i u svijetu. Uposlenici ove ustanove trude se pružiti potpune, valjane i vjerodostojne informacije», rekao je Karan.

Novi ravnatelj uvjerenja je da æe se u dogledno vrijeme, zajednièkim trudom svih uposlenika, prodaja lista poveæati za 10 posto.

NIU «Hrvatska rijeè» danas je ujedno predstavila i svoje nove web stranice, koje su sada osuvremenjene i osmišljene da na zanimljiviji naèin prikažu djelatnost ove Ustanove i sadržaj svakog broja tjednika.

Prema rijeèima autora novog izgleda web stranica, Gábora Mészárosa, promjene su uraðene, kako u vizualnom, tako i u tehnološkom pogledu.

«Pred nas su postavljeni odreðeni zahtjevi da se sve što je do sada raðeno saèuva, kako bi i dalje bilo dostupno javnosti. S druge strane, da se vizualno site prilagodi onome što je sad aktualno, pa je tako nedavno promijenjen logo. Treæa stvar je da se cijeli site vizualno prilagodi tjedniku u pisanom obliku».

Sukladno tomu da se radi o tiskanom mediju, tvrdi Mészáros, postojala je opasnost da web stranice ne postanu konkurencija papirnim stranicama Tjednika.

«Ušli smo u 21. stoljeæe pa moramo pratiti i trendove koji se dogaðaju u svijetu i zahtjeve korisnika, tako da je vizualno atraktivniji i zanimljiviji, ali ne na štetu informativnosti i sadržaja samog sitea. Pokušali smo naæi neki kompromis pošto je rijeè o tiskanom mediju, da ne bude konkurencija samom sebi. Naðeno je rješenje u smislu da se oni meðusobno nadopunjuju i da site u odreðenom trenutku može najaviti što æe biti u sljedeæem tiskanom broju», istaknuo je Mészáros.

Medijskom predstavljanju 300. broja i novih web stranica nazoèila je i generalna konzulica generalnog konzulata RH u Subotici, Ljerka Alajbeg. Prema njezinim rijeèima ova je Ustanova jedna od važnih institucija hrvatske zajednice, èiji rad zaslužuje potporu.

«Drago mi je što vidim da napreduju i da je kvaliteta ovog èasopisa sve bolja i bolja, ali uvijek može biti prostora i za poboljšanje. «Hrvatsku rijeè», kao glasilo, treba još više podupirati, treba ga obogatiti i trebamo se brinuti o njegovoj distribuciji. Dva podlistka za djecu i mladež, «Hrcko» i «Kužiš», jako su vrijedna. Upravo ova sponzorska organizacija «Hrvatske rijeèi» treba im pomoæi da se stalno obogaæuju, kako bi se djeca, kao buduænost ove zajednice što više ukljuèivala u pisanje, kao i u sve aktivnosti zajednice», rekla ja Alajbegova.

Ona je ovom prigodom istaknula da osim Hrvatske, Ustanova treba tražiti pomoæ i od domicilne države.

«Osim što i Hrvatska pomaže koliko može opstanku «Hrvatske rijeèi», svakako se mora raèunati i na fondove i institucije koje postoje u ovoj državi. Stoga se možda treba malo više potruditi da sve što je dostupno ovdje, a što æe kasnije biti dostupno i u EU, u potpunosti iskoristi».

Novo web izdanje tjednika «Hrvatska rijeè» može se pogledati na www.hrvatskarijec.rs.Marija Matkoviæ, 28.11.2008

izvor: www.suboticadanas.info


 


Pogledajte foto galeriju