HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 23. travanj 2019. godine    


Broj posjeta: 753201


Iz drugih medija

| 02.12.2008.
Izbori za nacionalna vijeæe tek u drugoj polovici 2009?

Zakon o nacionalnim vijeæima pred Vladom Srbije æe se naæi koncem ove godine, pa je najvjerojatnije da æe se izbori za èlanove krovnih tijela nacionalnih manjina održati u drugoj polovici 2009, kaže tajnik Hrvatskog nacionalnog vijeæa Ladislav Suknoviæ koji je tijekom vikenda u Beogradu sudjelovao u završnici javne rasprave o nacrtu Zakona o nacionalnim vijeæima.

Suknoviæ dodaje da je to procjena predstavnika nacionalnih manjina, a da se u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava suzdržavaju od predviðanja.

«Ministar je rekao da je rezerviran termin na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Vlade za razmatranje ovoga zakona. Svakako, brzina usvajanja dokumenta ovisit æe o radu Skupštine sljedeæe godine, ali je u ministarstvu reèeno da æe Zakon iæi po jednom prioritetnijem postupku».

Suknoviæ u izjavi za naš program kaže da je u završnoj raspravi sudjelovalo 12 izaslanstava nacionalnih manjina koje su podnosile svoje primjedbe i sugestije na predloženi dokument.

«Uglavnom se velika veæina uloženim primjedbi na Zakon 'poklapalo', uglavnom su to zamjerke koje su se ticale nekakvih kvantitativnih odredbi zakona».

Suknoviæ kaže da æe prije nego konaèna verzija Zakona bude upuæena Vladi Srbije na usvajanje biti poslana nacionalnim vijeæima na još jedno «èitanje».

HNV je, uz Suknoviæa, predstavljao i odvjetnik Slaven Baèiæ.

Novi Zakon o nacionalnim vijeæima trebao bi konaèno definirati status, ovlasti i naèin financiranja nacionalnih vijeæa.

Sadašnjem sazivu HNV-a produljen je mandat za gotovo dvije godine jer država nije donijela propise koji æe regulirati ovo podruèje života nacionalnih manjina.

Josip Stantiæ, 01.12.2008

izvor: www.suboticadanas.info


 


Pogledajte foto galeriju