HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 24. svibanj 2019. godine    


Broj posjeta: 766349


Iz drugih medija

| 04.12.2008.
Anišiæ: nesloga i negiranje pripadnosti meðu Bunjevcima glavni problemi identiteta baèkih Hrvata
 
Anišiæ: nesloga i negiranje pripadnosti meðu Bunjevcima glavni problemi identiteta baèkih HrvataPitanje pripadnosti Bunjevaca trebalo bi da je stalno otvoreno u odnosima Hrvatske i Srbije, kaže veleèasni Andrija Anišiæ, govoreæi o zakljuècima i izlaganjima na prošlotjednom znanstvenom skupu u Zagrebu – «Identitet baèkih Hrvata», što ga je organizirao Hrvatski institut za povijest. Anišiæ dodaje da je uz neslogu unutar same zajednice, «bunjevaèko pitanje» gorljiva tema za baèke Hrvate.

Znanstveni skup u Zagrebu koji je održan 27. i 28. studenog završio se zakljuèkom da «položaj baèkih Hrvata zahtijeva poklanjanje veæe pozornosti u skladu s proglašenim naèelima o oèuvanju i razvitku nacionalnog identiteta». Ocjenjeno je i da su «pokušaji razgradnje izvornog identiteta Hrvata toga podruèja i krnjenje njihovih prava potpuno neprihvatljivi».

U izjavi za naš program veleèasni Anišiæ istièe da se na skupu osporavanjima hrvatskog podrijetla Bunjevaca u Srbiji poklonila velika pozornost. Dodaje da se to pitanje mora riješiti na najvišoj državnoj, politièkoj razini.

«To stalno treba biti otvoreno pitanje izmeðu dviju država. Možda doduše i mi ovdje nismo dovoljno uèinili, ali svakako oni koji su na državnoj razini trebali uèiniti puno više – mislim da je tu bilo dosta pogrešaka što je sada sagledano i nadamo se, bit æe ispravljeno».

U tom kontekstu veleèasni Anišiæ istièe da su o identitetu baèkih Hrvata razgovarali vrhunski struènjaci iz Hrvatske i Vojvodine. Obzirom na nazoènost i predstavnika Ministarstva vanjskih poslova RH sugovornik oèekuje da skup u Zagrebu ne ostane samo još jedan susret bez konkretnih rezultata.

U radu skupa na temu «Identitet baèkih Hrvata» sudjelovalo je 18 znanstvenika iz Hrvatske, Maðarske i Srbije, koji su obraðivali identitet te autohtone zajednice s politièkih, kulturnih, jeziènih, vjerskih i etnoloških gledišta. Meðu izlagaèima iz Subotice, pored Anišiæa, bili su i dr. Andrija Kopiloviæ, Tomislav Žigmanov i Branko Horvat.

Više o zakljuècima skupa i važnosti teme èut æete sljedeæe srijede, 10. studenog, u emisiji «Otvoreni studio» u kojoj æe gost biti veleèasni Andrija Anišiæ.


Josip Stantiæ, 03.12.2008

izvor: www.suboticadanas.info


 


Pogledajte foto galeriju