HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 19. kolovoz 2018. godine    


Broj posjeta: 644132


Srbija

Republički
Ustav Republike Srbije
Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina
Zakon o nacionalnim vijećima nacionalnih manjina
Zakon o zabrani diskriminacije
Zakon o službenoj upotrebi jezika
Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja
Zakon o udžbenicima
Zakon o kulturi
Zakon o javnom informiranju i medijima
Zakon o lokalnoj samoupravi
Zakon o udruženjima
Odluka o obrazovanju Savjeta za nacionalne manjine
Uredba o kancelariji za ljudska i manjinska prava
Uredba o postupku raspodjele sredstava iz proračuna Republike Srbije za financiranje rada nacionalnih vijeća nacionalnih manjina
Zaključak o mjerama za povećanje sudjelovanja pripadnika nacionalnih manjina u organima državne uprave

Pokrajinski
Statut APV
Zakon o utvrđivanju nadležnosti APV
Pokrajinska skupštinska odluka o bližem uređivanju pojedinih pitanja službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina
Pokrajinska skupštinska odluka o savjetu nacionalnih zajednica
Odluka o načinu i kriterijima raspoređivanja proračunskih sredstava pokrajinskog tajništva za propise, upravu i naiconalne zajednice za nacionalna vijeća nacionalnih manjina
Odluka o utvrđivanju tradicionalnih naziva naseljenih mjesta na hrvatskom jeziku

Lokalni
Odluka o uspostavljanju suradnje između Srijemske Mitrovice i Vukovarsko-srijemske županije
Zaključak o utvrđivanju potrebe izučavanja hrvatskog jezika na teritoriji Subotice

Zaštita manjinskih prava
Zakon o zaštitiniku građana
Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskom ombudsmanuPogledajte foto galeriju