HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 18. srpanj 2019. godine    


Broj posjeta: 789951


Službena uporaba hrvatskog jezika

Hrvatski jezik i pismo u službenoj su uporabi na cijelome teritoriju grada Subotice od 1993. godine. No, službena uporaba hrvatskoga jezika značajnije zaživjela od 2004. godine kada je ustanovljena općinska Služba za prevodilačke poslove na hrvatskom jeziku.

Skupština Općine Srijemska Mitrovica potkraj 2005. uvela je u službenu uporabu hrvatski jezik i pismo na području mjesta Stara Bingula, Skupština Općine Apatin je 2006. proglasila hrvatski jezik i pismo službenim u mjestu Sonta, u Statutu grada Sombora 2008. godine hrvatski jezik i pismo kao službeni uvedeni su u naselja Monoštor (srp. Bački Monoštor) i Bereg (srp. Bački Breg), dok je 2012. hrvatski uveden kao službeni jezik i u mjestima Sot i Batrovci, Općina Šid. Međutim, iskustva u primjeni hrvatskog jezika i pisma u ovim selima posve su skromna.

Statutom AP Vojvodine iz 2009. hrvatski jezik i pismo uvedeni su kao jedan od šest službenih jezika i pisama u organima i organizacijama Autonomne Pokrajine Vojvodine. Pri Pokrajinskom sekretarijatu za propise, upravu i nacionalne zajednice djeluje i Služba za prevodilačke poslove, u okviru koje postoji i prevodilac za hrvatski jezik. Prije toga, Poslovnikom Skupštine AP Vojvodine od 2002. utvrđeno je da je u radu Skupštine u službenoj uporabi i hrvatski jezik.Pogledajte foto galeriju