HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 24. veljača 2018. godine    


Broj posjeta: 564037


Tajnik

Tajnik vijeća skrbi o zakonitosti rada vijeća, priprema prijedloge odluka koje donosi Vijeće ili druga tijela vijeća, sudjeluje u njihovome radu i vrši druge poslve utvrđene statutom. Tajnik HNV-a je Ankica Jukić-Mandić.


Pogledajte foto galeriju