HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 24. kolovoz 2019. godine    


Broj posjeta: 804418


Vijećnici 2003.-2010.

1. mr. Josip Ivanović
2. Josip Gabrić
3. Josip Pekanović
4. Bela Tonković
5. Mato Groznica
6. Milivoj Prćić
7. Marija Turkalj
8. Branko Horvat
9. Slaven Dulić
10. dr. Andrija Kopilović
11. Slavko Benčik
12. Bela Ivković
13. Petar Kuntić
14. Lazo Vojnić Hajduk
15. Dujo Runje 2002.-2005.*Andrija Ađin 2005.-2010.
16. Joza Kolar
17. Antun Kaić
18. Josip Pekanović
19. Zoran Vojnić Tunić
20. dr. Milka Dina Drašković 2002.-2005.*Marinko Jadrijević 2005.-2010.
21. Slavica Peić
22. Olga Šram
23. Tatjana Melvinger
24. Stipan Stipić
25. Marko Berberović
26. Šima Raič
27. Josip Ivanković
28. Ladislav Suknović
29. Grgo Kujundžić
30. Đorđe Čović
31. Mirko Ostrogonac
32. Stipan Stantić
33. Vladimir Bošnjak 2002.-2007.*Stanka Kujundžić 2007.-2010.
34. Stipan Šimunov
35. Zdenko Đaković

Na elektorskoj skupštini 2002. sudjelovale su dvije izborne liste: lista A - Forum hrvatskih institucija i organizacija Vojvodine (Forum HIOV) i lista B - Demokratski savez Hrvata u Vojvodini. Lista A dobila je 20 vijećnika, dok je lista B dobila 15 vijećnika.

Prema redoslijedu s izbornih lista, vijećnici su bili:

1. Josip Ivanović
2. Josip Pekanović
3. Mato Groznica
4. Marija Turkalj
5. Branko Horvat
6. Andrija Kopilović
7. Bela Ivković
8. Lazo Vojnić Hajduk
9. Dujo Runje /od 2005. Andrija Ađin
10. Antun Kaić
11. Zoran Vojnić Tunić
12. Slavica Peić
13. Olga Šram
14. Stipan Stipić
15. Šima Raič
16. Ladislav Suknović
17. Grgo Kujundžić
18. Mirko Ostrogonac
19. Vladimir Bošnjak
20. Zdenko Đaković
1. Josip Gabrić
2. Bela Tonković
3. Milivoj Prćić
4. Slaven Dulić
5. Slavko Benčik
6. Petar Kuntić
7. Joza Kolar
8. Josip Z. Pekanović
9. Milka Dina Drašković /od 2005. Marinko Jadrijević
10. Tatjana Melvinger
11. Marko Berberović
12. Josip Ivanković
13. Đorđe Čović
14. Stipan Stantić
15. Stipan Šimunov

Nakon ponovnog ujedinjenja Hrvatske narodne stranke (koja je bila član Foruma HIOV-a) s Demokratskim savezom Hrvata u Vojvodini 2004. i uopće prestanka djelovanja Foruma HIOV, u slijedećim godinama prvotne dvije liste podijelile su se na više političkih frakcija i struja.Pogledajte foto galeriju